Στοιχεία Επικοινωνίας

Χρήσιμα Αρχεία

Εγχειρίδια

Συστήματα Συναγερμού

Πακέτα Συναγερμών
ΠΑΚΕΤΟ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ IDS 805 – 8 ΖΩΝΩΝ
ΠΑΚΕΤΟ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ IDS 805 – 8 ΖΩΝΩΝ
ΠΑΚΕΤΟ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ IDS Χ16 ΜΕ 16 ΖΩΝΕΣ
ΠΑΚΕΤΟ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ IDS Χ8-X64 ΕΩΣ 64 ΖΩΝΕΣ

Πίνακες
ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ 16 ΖΩΝΩΝ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ 8 ΖΩΝΩΝ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ 8 ΖΩΝΩΝ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ 8 ΖΩΝΩΝ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ 8 ΖΩΝΩΝ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ 8-16 ΖΩΝΩΝ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ 8-32 ΖΩΝΩΝ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ 8-40 ΖΩΝΩΝ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ 8-48 ΖΩΝΩΝ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ 8-48 ΖΩΝΩΝ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ 8-80 ΖΩΝΩΝ

Σειρήνες
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΣΕΙΡΗΝΑ
ΣΕΙΡΗΝΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ INOX
ΣΕΙΡΗΝΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ SIR/PL
ΣΕΙΡΗΝΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΚΟΚΚΙΝΟ FLASH

Πληκτρολόγια
ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ CP500AW
ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ CP508LB LCD
ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ CP508W LED
ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ CP516W LED
ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ DS7447I
ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ LCD
ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ NX-116
ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ NX-124
ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ NX-148
ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ ΝΧ-108
ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ ΝΧ-1248Ε

Ενεργητικές Υπέρυθρες Δέσμες
ΔΕΣΜΕΣ BEAMS AX-130TN
ΔΙΠΛΟΣ ΠΑΘΗΤΙΚΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΚΟΥΡΤΙΝΑΣ HESA HE-100
ΔΙΠΛΟΣ ΠΑΘΗΤΙΚΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΚΟΥΡΤΙΝΑΣ HESA HE-101
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΕΣ ΥΠΕΡΥΘΡΕΣ 6 ΔΕΣΜΕΣ OUT 6Μ
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΕΣ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΣ CIAS ERMO 482/120 III° IMQ
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΕΣ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΣ CIAS ERMO 482/200 III° IMQ
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΕΣ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΣ CIAS ERMO 482xPRO/120
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΕΣ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΣ CIAS ERMO 482xPRO/200
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΕΣ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΣ CIAS ERMO 482xPRO/50
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΕΣ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΣ CIAS ERMO 482xPRO/80
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΕΣ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΣ CIAS MANTA/80 ΙΙΙ IMQ
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΕΣ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΣ CIAS ΕΡΜΟ482/50 ΙΙΙ IMQ
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΕΣ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΣ CIAS ΕΡΜΟ482/80 ΙΙΙ IMQ
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΕΣ ΥΠΕΡΥΘΡΕΣ 2 ΔΕΣΜΕΣ OUT 6Μ
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΕΣ ΥΠΕΡΥΘΡΕΣ 4 ΔΕΣΜΕΣ OUT 6Μ
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΕΣ ΥΠΕΡΥΘΡΕΣ 8 ΔΕΣΜΕΣ OUT 6Μ
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΕΣ ΥΠΕΡΥΘΡΕΣ ALEPH ΜΥ-100 ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ 100 Μ
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΕΣ ΥΠΕΡΥΘΡΕΣ ALEPH ΜΥ-40 ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ 40 Μ
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΕΣ ΥΠΕΡΥΘΡΕΣ ALEPH ΜΥ-60 ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ 60 Μ
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΕΣ ΥΠΕΡΥΘΡΕΣ ALEPH ΜΥ-80 ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ 80 Μ
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΕΣ ΥΠΕΡΥΘΡΕΣ OPTEX AX-100TFR ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ 30 Μ
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΕΣ ΥΠΕΡΥΘΡΕΣ OPTEX AX-200TFR ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ 60 Μ
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΕΣ ΥΠΕΡΥΘΡΕΣ ΔΕΣΜΕΣ HESA HE-5110TB 1,11 ΜΕΤΡΑ
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΕΣ ΥΠΕΡΥΘΡΕΣ ΔΕΣΜΕΣ HESA HE-5151TB 1,60 ΜΕΤΡΑ
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΕΣ ΥΠΕΡΥΘΡΕΣ ΔΕΣΜΕΣ HESA HE-5210TB 2,11 ΜΕΤΡΑ
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΕΣ ΥΠΕΡΥΘΡΕΣ ΤΑΚΕΧ PB-100TK ΔΙΠΛΗΣ ΔΕΣΜHΣ
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΕΣ ΥΠΕΡΥΘΡΕΣ ΤΑΚΕΧ PB-30TK ΔΙΠΛΗΣ ΔΕΣΜΗΣ
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΕΣ ΥΠΕΡΥΘΡΕΣ ΤΑΚΕΧ PB-60TK ΔΙΠΛΗΣ ΔΕΣΜΗΣ

Παθητικά Υπέρυθρα
ANIXNEΥΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ BOSCH ISM-BLP1-P
ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ BOSCH ISC-PDL1-W18G
ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ BOSCH ISM-BLP1
ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ BOSCH ISM-BLQ1
ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ BOSCH OD – 850
ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ GE EV80
ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ROSSLARE SA-01W
ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΔΙΠΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ VISION 525
ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΟΡΟΦΗΣ BOSCH DS-9360
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΔΙΠΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕ ΑΝΤΙ-MASKING HX-40DAM
ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΥΠΕΡΥΘΡΟ OPTEX FX-50QZ
ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΥΠΕΡΥΘΡΟ OPTEX MX-50QZ
ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΥΠΕΡΥΘΡΟ OPTEX ΗΧ-40RΑΜ ΑΣΥΡΜAΤΟΣ ANTIMASKING
ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΥΠΕΡΥΘΡΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ OPTEX BX-80N
ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΥΠΕΡΥΘΡΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ OPTEX BX-80NR ΑΣΥΡΜAΤΟΣ
ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΥΠΕΡΥΘΡΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ OPTEX VX-402
ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΥΠΕΡΥΘΡΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ OPTEX VX-402R
ΥΠΕΡΥΘΡΟΣ/ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΙΚΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΔΙΠΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ XC-1XTe

Μαγνητικές Επαφές-Διακόπτες
ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ ALEPH ΧΩΝΕΥΤΗ
ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ ΑΣΥΡΜΑΤΗ
ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ ΓΚΑΡΑΖ

Οπτική Ίνα Συναγερμού
CONTROLLER ΟΠΤΙΚΗΣ ΙΝΑΣ LITEWIRE
ΚΟΥΛΟΥΡΑ 500 Μ. ΚΑΛΩΔΙΟΥ ΟΠΤΙΚΗΣ ΙΝΑΣ LITEWIRE SIMPLEX LPL-1050P022M

Ανιχνευτές Θραύσης
ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΟΣ ΘΡΑΥΣΕΩΣ BOSCH DS-1101I
ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΘΡΑΥΣΗΣ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝ GE 5845-ID

Ανιχνευτές Kραδασμών
ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΚΡΑΔΑΣΜΩΝ GE VVS320-PLUS
ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΚΡΑΔΑΣΜΩΝ GE VVS322-PLUS
ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΚΡΑΔΑΣΜΩΝ GUARDALL BG9

Ανιχνευτές Υγρασίας
ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ GE 5501-M
ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ GE 5511-G

Ανιχνευτές Θερμοκρασίας
ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ WINLAND EA200-12
ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ WINLAND EA400-12

Παρελκόμενα
RADAR EX-35T
ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΜΠΟΥΤΟΝ
ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΜΠΟΥΤΟΝ
ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΤΗΣ GSM
ΚΑΡΤΑ ADDRESSABLE ΓΙΑ ΝΧ-8Ε
ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΦΛΑΤΖΩΤΗ
ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ 8 ΕΙΣΟΔΩΝ
ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ 8 ΕΙΣΟΔΩΝ
ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ 8 ΖΩΝΩΝ
ΜΠΟΥΤΟΝ ΠΑΝΙΚΟΥ ΕΝΣΥΡΜΑΤΟ
ΜΠΟΥΤΟΝ ΠΑΝΙΚΟΥ ΠΟΔΟΣ
ΠΛΑΚΕΤΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ 8 ΖΩΝΩΝ
ΤΗΛΕΦΩΝHΤΗΣ 4 ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ
ΤΗΛΕΦΩΝHΤΗΣ ΦΩΝΗΤΙΚΩΝ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ

Δέκτες-Πομποί
ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΜΠΟΥΤΟΝ
ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ ΔΕΚΤΗΣ
ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ ΔΕΚΤΗΣ 16 ΖΩΝΩΝ
ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ ΔΕΚΤΗΣ 8 ΖΩΝΩΝ
ΔΕΚΤΗΣ ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ MULTIPLEX ΓΙΑ CC488
ΔΕΚΤΗΣ ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ ΓΙΑ CC488
ΔΕΚΤΗΣ ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ ΓΙΑ DS7240

Έλεγχος Πρόσβασης

Αναγνώστες
AY-E20 ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ ΚΑΡΤΩΝ RFID
AY-L23G ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ RF EXTRA LONG RANGE RECEIVER 433.92MHz
AY-L23H ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ RF EXTRA LONG RANGE RECEIVER 868.35MHz
AY-R12 ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ ΚΑΡΤΩΝ RFID
TRANSPONDER 120ΚHz TRANSIT
ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ UHF LONG RANGE READER AY-U900EU
ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ ΒΙΟΜΕΤΡΙΚΟΣ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ ΚΑΡΤΩΝ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ HITAG 2
ΒΙΟΜΕΤΡΙΚΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ AY-B1663
ΒΙΟΜΕΤΡΙΚΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ AY-B3663
ΒΙΟΜΕΤΡΙΚΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ AY-B4663
ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΔΑΚΤΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΩΝ

Τροφοδοτικά
ΠΙΝΑΚΑΣ-ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ PSU-200-33
ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ ΡΑΓΑΣ PSM02

Ηλεκτρικές Κλειδαριές
ΒΑΣΗ ΓΩΝΙΑ ZL ΗΛ/ΜΑΓΝΗΤΗ
ΒΑΣΗ ΓΩΝΙΑ ΗΛ/ΜΑΓΝΗΤΗ ΕΜ10010
ΒΑΣΗ ΓΩΝΙΑ ΗΛ/ΤΗ ΜΕ ΚΑΛΥΜMΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΗΣ SPECIALIZED EM10001 STANDARD
ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΗΣ SPECIALIZED EM10004 ΔΙΠΛΟΣ STANDARD
ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΗΣ SPECIALIZED EM10010 EXTRA
ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΗΣ SPECIALIZED GS200M ARMLOCK SHEAR ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ

Παρελκόμενα Ελέγχου Πρόσβασης
TCP/IP ADAPTOR
ΚΟΛΩΝΑ ΚΑΡΤΑΝΑΓΝΩΣΤΗ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ
ΚΟΛΩΝΑ ΚΑΡΤΑΝΑΓΝΩΣΤΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ
ΚΟΛΩΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ
ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑΣ RS-232 ΣΕ TCP/IP ROSSLARE MD-32
ΜΠΑΡΑ ΑΠΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΘΥΡΑΣ
ΜΠΟΥΤΟΝ (PUSH TO EXIT) EX-H04
ΜΠΟΥΤΟΝ (PUSH TO EXIT) EX-H04
ΜΠΟΥΤΟΝ SPECIALIZED BTS100 (PUSH TO EXIT) TOUCH
ΜΠΟΥΤΟΝ ΙΝΟΧ ΠΡΑΣΙΝΟ ΦΑΡΔΥ ΕΠΙΤOIXIO
ΜΠΟΥΤΟΝ ΧΩΝΕΥΤΟ (PRESS TO EXIT)
ΜΠΟΥΤΟΝ ΧΩΝΕΥΤΟ (PRESS TO EXIT) ROSSLARE, EX-06
ΠΙΕΖΟΗΛΕΚΤΡΟΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ PX-13 SERIES
ΠΙΕΖΟΗΛΕΚΤΡΟΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΕ ΕΝΔΕΙΞΗ ΦΩΤΕΙΝΟ ΔΑΧΤΥΛΙΔΙ LED PX-34 SERIES
ΠΙΕΖΟΗΛΕΚΤΡΟΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΕ ΝΕΔΕΙΞΗ LED PX-23 SERIES
ΠΙΕΖΟΗΛΕΚΤΡΟΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΕ ΝΕΔΕΙΞΗ LED PX-23 SERIES
ΠΛΑΣΤΙΚΟ PUSH BUTTON EX-01
ΠΛΑΣΤΙΚΟ PUSH BUTTON EX-02
ΠΟΜΠΟΔΕΚΤΗΣ LINK RS232
ΡΑΝΤΑΡ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΞΟΔΟΥ MK

Ανιχνευτές X-RAY

X-Ray
ΑΝΙΧΝΕΥΤHΣ ΜΕ ΔΙΠΛΟ ΙΜΑΝΤΑ EASTIMAGE EI VD8380
ΑΝΙΧΝΕΥΤHΣ ΜΕ ΙΜΑΝΤΑ EASTIMAGE EI 100100
ΑΝΙΧΝΕΥΤHΣ ΜΕ ΙΜΑΝΤΑ EASTIMAGE EI 5030A
ΑΝΙΧΝΕΥΤHΣ ΜΕ ΙΜΑΝΤΑ EASTIMAGE EI 5030C
ΑΝΙΧΝΕΥΤHΣ ΜΕ ΙΜΑΝΤΑ EASTIMAGE EI 6550
ΑΝΙΧΝΕΥΤHΣ ΜΕ ΙΜΑΝΤΑ EASTIMAGE EI 6550
ΑΝΙΧΝΕΥΤHΣ ΜΕ ΙΜΑΝΤΑ EASTIMAGE EI 6550DV
ΑΝΙΧΝΕΥΤHΣ ΜΕ ΙΜΑΝΤΑ EASTIMAGE EI 8065D
ΑΝΙΧΝΕΥΤHΣ ΜΕ ΙΜΑΝΤΑ EASTIMAGE EI V150150
ΑΝΙΧΝΕΥΤHΣ ΜΕ ΙΜΑΝΤΑ EASTIMAGE EI V6040
Specs
ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΑΚΤΙΝΩΝ-Χ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ EI V150180
ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΑΚΤΙΝΩΝ-Χ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ EI VCT6550

Μαγνητικές Πύλες
ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΠΥΛΗ EI MD3000A
ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΠΥΛΗ EI V3000
ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΠΥΛΗ EI V4000

Συσκευές Ανίχνευσης
ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΚΑΤΩ ΜΕΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΚΑΘΡΕΠΤΗ & ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟ EI SM200
ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΚΑΤΩ ΜΕΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΚΑΘΡΕΠΤΗ EI SM100
ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΧΕΙΡΟΣ
ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΧΕΙΡΟΣ
ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΧΕΙΡΟΣ EI – V301
ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΧΕΙΡΟΣ ΥΨΗΛΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ
ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΥΓΡΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕ ΑΚΤΙΝΕΣ-Χ EI LS1525
ΦΟΡΗΤΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΕΚΡΗΚΤΙΚΩΝ EI SIM MAX E2008
ΦΟΡΗΤΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ SIM MAX N2008

Κλειστά Κυκλώματα Τηλεόρασης

Προβολείς Υπερύθρων
ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ AASSET ASTIR2125940
ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ AASSET ASTIR214060940
ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ AASSET ASTIR2944060940
ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ AASSET ASTIR5620940
ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ AASSET ASTIR564060940
ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ RAYTEC RM100-10
ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ RAYTEC RM100-30
ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ RAYTEC RM100-50
ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ RAYTEC RM25-30
ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ RAYTEC RM25-50
ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ RAYTEC RM50-30
ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ RAYTEC RM50-50

Καλύμματα
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΛΗΜΑ GRUNDIG GHO-M018
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΛΗΜΑ SAMSUNG SHP-3700F
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΛΗΜΑ SAMSUNG SHP-3700Η
ΚΑΛΥMΜΑ ΚΑΜΕΡΑΣ ARECONTVISION HSG1-O-W

Φακοί
Φακός 1/2 1,67MM Megapixel DC AI Theia SY110A
Φακός 1/2 1,67MM Megapixel Manual Iris Theia SΥ110Μ
Φακός 1/2 10-40ΜΜ Varifocal DC IR Tamron 12VG1040ASIR
Φακός 1/2 10-40ΜΜ Variofocal Manual Iris Tamron 12VM1040ASIR
Φακός 1/2 4-12MM Vario Megapixel Manual Iris Tamron M12VM412
Φακός 1/2 4-12ΜΜ Varifocal DC IR Tamron 12VG412ASIR
Φακός 1/2 4-12ΜΜ Vario Megapixel DC AI Tamron M12VG412
Φακός 1/2 5-12ΜΜ Variofocal Manual Iris Tamron 12VM412SIR
Φακός 1/2 8-80MM Motorized Zoom Tamron 12ZG10x8CT
Φακός 1/3 10-40ΜΜ Varifocal DC IR Tamron 13VG1040ASIR
Φακός 1/3 2,4-6MM Vario Megapixel Manual Iris Tamron M13VM246
Φακός 1/3 2,4-6ΜΜ Vario Megapixel DC AI Tamron M13VG246
Φακός 1/3 2,8-11ΜΜ Varifocal DC IR Tamron 13VG2811A2SIR
Φακός 1/3 2,8-12ΜΜ Varifocal DC ΑI Tamron 13VG2812ASIΙ
Φακός 1/3 2,8-12ΜΜ Variofocal Manual Iris Tamron 13VM2812ASII
Φακός 1/3 2,8-8MM Vario-Focal DC AI Tamron M13VG288IR
Φακός 1/3 2,8-8MM Vario-Focal Manual Iris Tamron M13VM288IR
Φακός 1/3 20-100ΜΜ Varifocal DC ΑΙ Tamron 13VG20100AS
Φακός 1/3 20-100ΜΜ Variofocal Manual Iris Tamron 13VM20100AS
Φακός 1/3 3-8MM Vario Megapixel Manual Iris Tamron M13VM308
Φακός 1/3 3-8ΜΜ Varifocal DC IR Tamron 13VG308ASIRII
Φακός 1/3 3-8ΜΜ Vario Megapixel DC AI Tamron M13VG308
Φακός 1/3 3-8ΜΜ Variofocal Manual Iris Tamron 13VM308ASIRII
Φακός 1/3 5-50MM Vario Megapixel Manual Iris Tamron M13VM550
Φακός 1/3 5-50ΜΜ Varifocal DC ΑI Tamron 13VG550ASII
Φακός 1/3 5-50ΜΜ Vario Megapixel DC AI Tamron M13VG550
Φακός 1/3 5-50ΜΜ Variofocal Manual Iris Tamron 13VM550ASII
Φακός 1/3 6-60MM Motorized Zoom Tamron 12ZG10x6CT

Μόνιτορ
ΜΟΝΙΤΟΡ 10,4» GRUNDIG GMT-1031P
ΜΟΝΙΤΟΡ 17» GRUNDIG GML-1730M
ΜΟΝΙΤΟΡ 17» SAMSUNG SMT-1712P
ΜΟΝΙΤΟΡ 17» SAMSUNG SMT-1722P
ΜΟΝΙΤΟΡ 19» GRUNDIG GML-1930M
ΜΟΝΙΤΟΡ 19» SAMSUNG SMT-1912P
ΜΟΝΙΤΟΡ 19» SAMSUNG SMT-1922P
ΜΟΝΙΤΟΡ 22» SAMSUNG SMT-2231P
ΜΟΝΙΤΟΡ 32» SAMSUNG SMT-3223P
ΜΟΝΙΤΟΡ 40» SAMSUNG SMT-4023P
ΜΟΝΙΤΟΡ 7» PROVISION PR-TFT7
ΜΟΝΙΤΟΡ 9» PROVISION PR-TFT9

Τροφοδοτικά Καμερών
ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ 8 ΘΥΡΩΝ

Παρελκόμενα
ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΟ GRUNDIG GBR-AM01 ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑΣ ΚΡΕΜΑΣΤΟΣ
ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΟ GRUNDIG GBR-AM02 ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑΣ ΔΑΚΤΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΚΡΕΜΑΣΤΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΟ GRUNDIG GBR-CE01 ΒΑΣΗ ΟΡΟΦΗΣ
ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΟ GRUNDIG GBR-CM01 ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑΣ ΓΩΝΙΑΣ
ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΟ GRUNDIG GBR-CM02 ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑΣ ΓΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΑΝΤΙΒΑΝΔΑΛΙΣΤΙΚΗ IP DOME ΚΑΜΕΡΑ
ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΟ GRUNDIG GBR-IC01 ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑΣ ΟΡΟΦΗΣ ΧΩΝΕΥΤΟΣ
ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΟ GRUNDIG GBR-IC02 ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑΣ ΟΡΟΦΗΣ ΧΩΝΕΥΤΟΣ ΓΙΑ IP ΑΝΤΙΒΑΝΔΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΜΕΡΑ
ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΟ GRUNDIG GBR-PM01 ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑΣ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΣΕ ΙΣΤΟ
ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΟ GRUNDIG GBR-WA01 ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΤΟΙΧΟΥ ΓΙΑ GCA-BxxxxV
ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΟ GRUNDIG GBR-WA02 ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΤΟΙΧΟΥ ΓΙΑ MOTOR DOME ΚΑΜΕΡΕΣ
ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΟ SAMSUNG SBM-320ST ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ SMT-3223P
ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΟ SAMSUNG SBM-400ST ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ SMT-4023P
ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΟ SAMSUNG SBP-300B ΒΑΣΗ ΤΟΙΧΟΥ
ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΟ SAMSUNG SBP-300CM ΒΑΣΗ ΟΡΟΦΗΣ
ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΟ SAMSUNG SBP-300HM1 ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑΣ ΚΡΕΜΑΣΤΟΣ
ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΟ SAMSUNG SBP-300KM ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑΣ ΓΩΝΙΑΣ
ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΟ SAMSUNG SBP-300LM ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΤΟΙΧΟΥ LONG ARM
ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΟ SAMSUNG SBP-300PM ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑΣ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΣΕ ΙΣΤΟ
ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΟ SAMSUNG SBP-300WM ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΤΟΙΧΟΥ
ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΟ SAMSUNG SBP-300WM1 ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΤΟΙΧΟΥ
ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΟ SAMSUNG SBU-220PM ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΓΙΑ SCU-2370/SCU-9051/SCU-VAC
ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΟ SAMSUNG SBU-500WM ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΤΟΙΧΟΥ ΓΙΑ SCU-2370/SCU-9051/SCU-VAC
ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΟ SAMSUNG SCX-300CM ΒΑΣΗ ΟΡΟΦΗΣ ΓΙΑ SCC-C7455 & 6455 ΜΕ SCX-300HM
ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΟ SAMSUNG SCX-300HM ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑΣ ΚΡΕΜΑΣΤΟΣ ΓΙΑ SCC-C64535 & 6455P
ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΟ SAMSUNG SCX-300KM ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑΣ ΓΩΝΙΑΣ
ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΟ SAMSUNG SCX-300LM ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΤΟΙΧΟΥ LONG ARM SCC-C7453/55
ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΟ SAMSUNG SCX-300PM ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑΣ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΣΕ ΙΣΤΟ
ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΟ SAMSUNG SCX-300WM ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΤΟΙΧΟΥ ΓΙΑ SCC-C7455 & 6455 ME SCX-300HM
ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΟ SAMSUNG STB-400 ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΓΙΑ SHB4200/4300/STH200/STH500

Επαγγελματικά Συστήματα

3G/GSM Συσκευές
ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ RUGGED VHF ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ WS15

Κάρτες – Καρτελοθήκες – Κορδόνια
ΚΟΛΙΕ CONTRACT SWIVEL ΗΟΟΚ

Διατάξεις Ελέγχου Οχήματος
T4 PLUS ΜΠΑΡΑ ΕΙΣΟΔΟΥ-ΕΞΟΔΟΥ 4 ΜΕΤΡΑ
T6 PLUS ΜΠΑΡΑ ΕΙΣΟΔΟΥ-ΕΞΟΔΟΥ 5,5 ΜΕΤΡΑ
Τ4 ΜΠΑΡΑ ΕΙΣΟΔΟΥ-ΕΞΟΔΟΥ 4 ΜΕΤΡΑ

Διατάξεις Αναχαίτισης Απειλητικού Οχήματος
ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΟ ΟΔΟΦΡΑΓΜΑ
ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΟ ΟΔΟΦΡΑΓΜΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΟ
ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΟ ΟΔΟΦΡΑΓΜΑ ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟ
ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΟ ΟΔΟΦΡΑΓΜΑ ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟ ΑΒΑΘΗ
ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ ΠΥΛΗ
ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΜΠΑΡΑ ΑΝΑΧΑΙΤΙΣΗΣ ΑΠΕΙΛΗΤΙΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ
ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΜΠΑΡΑ ΕΜΠΟΔΙΩΝ ΜΕ ΚΑΡΦΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΜΟΝΙΜΑ ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΑ ΚΑΡΦΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΜΟΝΙΜΑ ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΑ ΚΑΡΦΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΜΠΑΡΑ ΑΝΑΧΑΙΤΙΣΗΣ ΑΠΕΙΛΗΤΙΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ
ΜΠΑΡΑ ΑΝΑΧΑΙΤΙΣΗΣ ΑΠΕΙΛΗΤΙΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΥΠΕΡΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ
ΠΥΛΗ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ ΔΥΟ ΦΥΛΛΩΝ
ΠΥΛΗ ΣΥΡΟΜΕΝΗ
ΠΥΛΗ ΣΥΡΟΜΕΝΗ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ
ΠΥΛΗ ΣΥΡΟΜΕΝΗ ΥΠΕΡΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ
ΦΟΡΗΤΑ ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΑ ΚΑΡΦΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΦΟΡΗΤΑ ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΑ ΚΑΡΦΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΜΠΑΡΑ ΑΝΑΧΑΙΤΙΣΗΣ ΑΠΕΙΛΗΤΙΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

Ηχητικές Αναγγελίες
ΑΣΥΡΜΑΤΗ ΕΝΔΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΣΕΙΡΗΝΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΥΨΗΛΗΣ ΙΣΧΥΟΣ
ΦΟΡΗΤΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΣΕΙΡΗΝΑ ΥΨΗΛΗΣ ΙΣΧΥΟΣ

ISPS
Αξιολογήσεις & Σχέδια Ασφάλειας

Δικτυακές Κάμερες

Dome IR
ΚΑΜΕΡΑ AVERMEDIA SF1311H-D
ΚΑΜΕΡΑ AVERMEDIA SF2012H-D
ΚΑΜΕΡΑ AVERMEDIA SF2012H-DV
ΚΑΜΕΡΑ SAMSUNG SNV-5080RP
ΚΑΜΕΡΑ SAMSUNG SNV-7080RP

Dome
ΚΑΜΕΡΑ ARECONT VISION AV1255AM
ΚΑΜΕΡΑ ARECONT VISION AV1355
ΚΑΜΕΡΑ ARECONT VISION AV2155
ΚΑΜΕΡΑ ARECONT VISION AV2255AM
ΚΑΜΕΡΑ ARECONT VISION AV3155
ΚΑΜΕΡΑ ARECONT VISION AV3255AM
ΚΑΜΕΡΑ ARECONT VISION AV5155
ΚΑΜΕΡΑ ARECONT VISION AV5255AM
ΚΑΜΕΡΑ ARECONTVISION AV8185DN
ΚΑΜΕΡΑ ARECONTVISION AV8365DN
ΚΑΜΕΡΑ GRUNDIG GCI-C0735P
ΚΑΜΕΡΑ GRUNDIG GCI-H0522V
ΚΑΜΕΡΑ GRUNDIG GCI-K0322V
ΚΑΜΕΡΑ GRUNDIG GCI-K0512W
ΚΑΜΕΡΑ HIKVISION DS2CD7133E
ΚΑΜΕΡΑ HIKVISION DS2CD7153E
ΚΑΜΕΡΑ SAMSUNG SND-3080CFP
ΚΑΜΕΡΑ SAMSUNG SND-3080CP
ΚΑΜΕΡΑ SAMSUNG SND-3082FP
ΚΑΜΕΡΑ SAMSUNG SND-3082P
ΚΑΜΕΡΑ SAMSUNG SND-5080FP
ΚΑΜΕΡΑ SAMSUNG SND-5080P
ΚΑΜΕΡΑ SAMSUNG SND-7080FP
ΚΑΜΕΡΑ SAMSUNG SND-7080P
ΚΑΜΕΡΑ SAMSUNG SNV-3082P
ΚΑΜΕΡΑ SAMSUNG SNV-5080P
ΚΑΜΕΡΑ SAMSUNG SNV-7080P

Dome PTZ
ΚΑΜΕΡΑ DAHUA SD6982A-HN
ΚΑΜΕΡΑ GRUNDIG GCI-C0745P
ΚΑΜΕΡΑ GRUNDIG GCI-K0779P
ΚΑΜΕΡΑ GRUNDIG GCI-K1779P
ΚΑΜΕΡΑ SAMSUNG SNP-3120P
ΚΑΜΕΡΑ SAMSUNG SNP-3120VHP
ΚΑΜΕΡΑ SAMSUNG SNP-3371HP
ΚΑΜΕΡΑ SAMSUNG SNP-3371THP
ΚΑΜΕΡΑ SAMSUNG SNP-5200HP
ΚΑΜΕΡΑ SAMSUNG SNP-5200P

Bullet IR
ΚΑΜΕΡΑ ARECONT VISION AV1125
ΚΑΜΕΡΑ ARECONT VISION AV2125
ΚΑΜΕΡΑ ARECONT VISION AV3125
ΚΑΜΕΡΑ ARECONT VISION AV5125
ΚΑΜΕΡΑ AVERMEDIA SF2012H-B
ΚΑΜΕΡΑ DAHUA IPC-HFW2100
ΚΑΜΕΡΑ DAHUA IPC-HFW3300C
ΚΑΜΕΡΑ SAMSUNG SNO-1080RP
ΚΑΜΕΡΑ SAMSUNG SNO-5080RP
ΚΑΜΕΡΑ SAMSUNG SNO-7080RP

Thermal
ΚΑΜΕΡΑ AXIS Q1921-E ΓΙΑ ΦΑΚΟ 10MM
ΚΑΜΕΡΑ AXIS Q1921-E ΓΙΑ ΦΑΚΟ 19ΜΜ
ΚΑΜΕΡΑ AXIS Q1921-E ΓΙΑ ΦΑΚΟ 35ΜΜ
ΚΑΜΕΡΑ AXIS Q1921-E ΓΙΑ ΦΑΚΟ 60ΜΜ

BOX Κάμερες
ΚΑΜΕΡΑ AVERMEDIA SF1311Η-C
ΚΑΜΕΡΑ AVERMEDIA SF1311Η-R
ΚΑΜΕΡΑ AVERMEDIA SF2012H
ΚΑΜΕΡΑ AVERMEDIA SF2012H-C
ΚΑΜΕΡΑ ARECONT VISION AV10005
ΚΑΜΕΡΑ ARECONT VISION AV10005DN
ΚΑΜΕΡΑ ARECONT VISION AV3130
ΚΑΜΕΡΑ DAHUA IPC-K6-I
ΚΑΜΕΡΑ GRUNDIG GCI G0509B
ΚΑΜΕΡΑ GRUNDIG GCI H0503B
ΚΑΜΕΡΑ GRUNDIG GCI H0602B
ΚΑΜΕΡΑ GRUNDIG GCI K0503B
ΚΑΜΕΡΑ GRUNDIG GCI K0523T
ΚΑΜΕΡΑ HIKVISION DS2CD8133E
ΚΑΜΕΡΑ HIKVISION DS2CD853FE
ΚΑΜΕΡΑ HIKVISION DS2CD854FE
ΚΑΜΕΡΑ SAMSUNG SNB-1001P
ΚΑΜΕΡΑ SAMSUNG SNB-3000P
ΚΑΜΕΡΑ SAMSUNG SNB-5000P
ΚΑΜΕΡΑ SAMSUNG SNB-7000P
ΚΑΜΕΡΑ SAMSUNG SNZ-5200P

Αναλογικές Κάμερες

Κάμερες Bullet
ΚΑΜΕΡΑ DAHUA DH-BTS30V1A4
ΚΑΜΕΡΑ DAHUA CA-FW181G
ΚΑΜΕΡΑ DAHUA CA-FW181R
ΚΑΜΕΡΑ DAHUA CA-FW480
ΚΑΜΕΡΑ DAHUA DH-CA-FW181R-VF
ΚΑΜΕΡΑ GRUNDIG GCA-B0323T
ΚΑΜΕΡΑ GRUNDIG GCA-B1323T
ΚΑΜΕΡΑ GRUNDIG GCA-B2323T
ΚΑΜΕΡΑ PROVISION Ι2-325CS
ΚΑΜΕΡΑ PROVISION Ι3-325CSVF
ΚΑΜΕΡΑ SAMSUNG SCO 2080P
ΚΑΜΕΡΑ SAMSUNG SCO 2080RP
ΚΑΜΕΡΑ SAMSUNG SCO 2080RΗP
ΚΑΜΕΡΑ SAMSUNG SCO 2120RP
ΚΑΜΕΡΑ SAMSUNG SCO 2370P

Κάμερες Dome με IR
ΚΑΜΕΡΑ DAHUA CA-DBW181R-VF
ΚΑΜΕΡΑ DAHUA CA-DW181E
ΚΑΜΕΡΑ DAHUA CA-DW181RP
ΚΑΜΕΡΑ DAHUA DH-CA-DW181H
ΚΑΜΕΡΑ PROVISION DI-360DIS 36 (FL)
ΚΑΜΕΡΑ PROVISION DI-360DIS 36 (PL)
ΚΑΜΕΡΑ SAMSUNG SCD 2080RP

Dome
ΚΑΜΕΡΑ GRUNDIG GCA-B0322D
ΚΑΜΕΡΑ GRUNDIG GCA-B0322V
ΚΑΜΕΡΑ GRUNDIG GCA-B0323D
ΚΑΜΕΡΑ GRUNDIG GCA-B0323V
ΚΑΜΕΡΑ GRUNDIG GCA-B0324V
ΚΑΜΕΡΑ GRUNDIG GCA-B0325D
ΚΑΜΕΡΑ GRUNDIG GCA-B0326D
ΚΑΜΕΡΑ GRUNDIG GCA-B0326V
ΚΑΜΕΡΑ GRUNDIG GCA-B1322D
ΚΑΜΕΡΑ GRUNDIG GCA-B1323V
ΚΑΜΕΡΑ GRUNDIG GCA-C0245P
ΚΑΜΕΡΑ GRUNDIG GCA-C0335P
ΚΑΜΕΡΑ GRUNDIG GCA-C0345P
ΚΑΜΕΡΑ PROVISION DX-322CS(BJ)
ΚΑΜΕΡΑ PROVISION DX-322CSFX
ΚΑΜΕΡΑ SAMSUNG SCD 2060EP
ΚΑΜΕΡΑ SAMSUNG SCD 2060EPB
ΚΑΜΕΡΑ SAMSUNG SCD 2080PB
ΚΑΜΕΡΑ SAMSUNG SCD 2080RP
ΚΑΜΕΡΑ SAMSUNG SCD 3080PB
ΚΑΜΕΡΑ SAMSUNG SCD 3081P
ΚΑΜΕΡΑ SAMSUNG SCD 3081PB
ΚΑΜΕΡΑ SAMSUNG SCV 2080P
ΚΑΜΕΡΑ SAMSUNG SCV 2120P
ΚΑΜΕΡΑ SAMSUNG SCV 3080P
ΚΑΜΕΡΑ SAMSUNG SCV 3120P

Κάμερες BOX
ΚΑΜΕΡΑ GRUNDIG GCΑ-B0002B
ΚΑΜΕΡΑ GRUNDIG GCΑ-B0302B
ΚΑΜΕΡΑ PROVISION BX-322CS
ΚΑΜΕΡΑ SAMSUNG SCB 2000P
ΚΑΜΕΡΑ SAMSUNG SCB 2000PH
ΚΑΜΕΡΑ SAMSUNG SCB 2001P
ΚΑΜΕΡΑ SAMSUNG SCB 3000P
ΚΑΜΕΡΑ SAMSUNG SCB 3001P
ΚΑΜΕΡΑ SAMSUNG SCB 4000P
ΚΑΜΕΡΑ SAMSUNG SCB 4000PΗ
ΚΑΜΕΡΑ SAMSUNG SCΖ 2250P
ΚΑΜΕΡΑ SAMSUNG SCΖ 2370P
ΚΑΜΕΡΑ SAMSUNG SCΖ 3370P
ΚΑΜΕΡΑ SAMSUNG SCΖ 3430P

Dome PTZ
ΚΑΜΕΡΑ DAHUA SD6923/6930/6936/6970-G
ΚΑΜΕΡΑ DAHUA SD4223-Η PTZ
ΚΑΜΕΡΑ DAHUA SD42C23-H PTZ
ΚΑΜΕΡΑ DAHUA SD5936E-Η PTZ
ΚΑΜΕΡΑ DAHUA SD6323-Η PTZ
ΚΑΜΕΡΑ DAHUA SD6C23E-Η PTZ
ΚΑΜΕΡΑ PROVISION PZ-360CSVF
ΚΑΜΕΡΑ PROVISION Ultra-Z27Ε
ΚΑΜΕΡΑ SAMSUNG SCP 2250HP
ΚΑΜΕΡΑ SAMSUNG SCP 2250P
ΚΑΜΕΡΑ SAMSUNG SCP 2370P
ΚΑΜΕΡΑ SAMSUNG SCP 2370THP
ΚΑΜΕΡΑ SAMSUNG SCP 3120VHP
ΚΑΜΕΡΑ SAMSUNG SCP 3370P
ΚΑΜΕΡΑ SAMSUNG SCP 3370THP
ΚΑΜΕΡΑ SAMSUNG SCP 3370ΗP
ΚΑΜΕΡΑ SAMSUNG SCP 3430HP
ΚΑΜΕΡΑ SAMSUNG SCU-2370 ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ

Kρυφές
ΚΑΜΕΡΑ 1/3 PROVISION AV-322CS
ΚΑΜΕΡΑ 1/3 PROVISION IV-322CS
ΚΑΜΕΡΑ 1/3 PROVISION MF-425CS43
ΚΑΜΕΡΑ 1/3 PROVISION MN-322CS43
ΚΑΜΕΡΑ 1/3 PROVISION MS-322CS
ΚΑΜΕΡΑ 1/3 PROVISION MV-322CS
Κάμερα σώματος GRUNDIG GBW-G0116X

Νέα

Δελτία Τύπου – Συστατικές Επιστολές

H e-Arion ABEE, αναγνωρισμένη απο την ICAP GROUP ως μια από τις »Strongest companies in Greece»
Εξοπλισμός Ασφαλείας Λιμένα Ηρακλείου
Εξοπλισμός Ασφαλείας Λιμένα Ηρακλείου
Επιτήρηση συνόρων – αναζήτηση και διάσωση
Επιτήρηση συνόρων – αναζήτηση και διάσωση
Επιχειρησιακό κέντρο επιτήρησης συνόρων στον Εβρο
Επιχειρησιακό κέντρο επιτήρησης συνόρων στον Εβρο
Ευρωπαική ημερίδα προστασίας συνόρων της FRONTEX (ED4BG)
Ευρωπαική ημερίδα προστασίας συνόρων της FRONTEX (ED4BG)
Θανατηφόρο ατύχημα – Επικίνδυνη οδήγηση
Παρουσίαση ολοκληρωμένου συστήματος ασφάλειας στο λιμένα Ρέθυμνου
Παρουσίαση ολοκληρωμένου συστήματος ασφάλειας στο λιμένα Ρέθυμνου
Παρουσίαση της πρώτης ελληνικής κινητής μονάδας ασφαλείας
Παρουσίαση της πρώτης ελληνικής κινητής μονάδας ασφαλείας
Πρόσκληση Σε Παρουσίαση Νέας Πύλης Ελέγχου
Προστασία μετασχηματιστών από κλοπή
Προστασία μετασχηματιστών από κλοπή
Σύστημα αντιμετώπισης της λαθρομετανάστευσης στον θαλάσσιο χώρο Καλύμνου-Κω
Σύστημα αντιμετώπισης της λαθρομετανάστευσης στον θαλάσσιο χώρο Καλύμνου-Κω
Σύστημα ασφαλείας Φ/Β πάρκου μεγάλης ισχύος 6MWp
Σύστημα ασφαλείας Φ/Β πάρκου μεγάλης ισχύος 6MWp
Σύστημα Αυτόματης Ηλεκτρονικής Επιτήρησης Συνόρων
Σύστημα Αυτόματης Ηλεκτρονικής Επιτήρησης Συνόρων
Σχέδιο Ασφάλειας Λιμένα (ΣΑΛ) Ελευσίνας
Σχέδιο Ασφάλειας Λιμένα (ΣΑΛ) Ελευσίνας
Τερματικός Σταθμός Κρουαζιέρας Λιμένα Λαυρίου
Τερματικός Σταθμός Κρουαζιέρας Λιμένα Λαυρίου
Το νέο KIT ασύρματου συναγερμού με ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ GSM της E-Arion είναι εδώ!!! Τιμή ΒΟΜΒΑ!
Το νέο KIT ασύρματου συναγερμού της E-Arion είναι εδώ!!! Τιμή ΒΟΜΒΑ!
Υποδομές & Εξοπλισμός Ασφαλείας Λιμένα Βόλου
Υποδομές & Εξοπλισμός Ασφαλείας Λιμένα Βόλου
Φορητή Μονάδα Ελέγχου Εισιτηρίων
Φορητή Μονάδα Ελέγχου Εισιτηρίων

Σεμινάριο ΥΑΛΕ/ΑΥΑΛΕ/Βοηθών
Εκδήλωση Ενδιαφέροντος Συμμετοχής Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου
Εκδήλωση Ενδιαφέροντος Συμμετοχής Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου
Εκδήλωση Ενδιαφέροντος Συμμετοχής Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου

Καταγραφικά

Υβριδικά Καταγραφικά
ΥΒΡΙΔΙΚΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦIKO (16+16) ΕΙΣΟΔΩΝ DAHUA DVR7816S-U
ΥΒΡΙΔΙΚΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦIKO (4+4) ΕΙΣΟΔΩΝ DAHUA DVR0404HF-U
ΨΗΦΙΑΚΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦIKO (16+16) ΕΙΣΟΔΩΝ DAHUA DVR1604HF-U

HD-CVI Καταγραφικά
ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟ 16 ΚΑΜΕΡΩΝ HDCVI-IP HCVR5116H-V2
ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟ 16 ΚΑΜΕΡΩΝ HDCVI-ΑΝΑΛΟΓΙΚΟ-IP HCVR5216A-V2
ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟ 32 ΚΑΜΕΡΩΝ HDCVI-ΑΝΑΛΟΓΙΚΟ-IP HCVR4232L-S2
ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟ 4 ΚΑΜΕΡΩΝ HDCVI-IP HCVR5104-H
ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟ 4 ΚΑΜΕΡΩΝ HDCVI-IP HCVR7104C-V2
ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟ 4 ΚΑΜΕΡΩΝ HDCVI-ΑΝΑΛΟΓΙΚΟ-IP HCVR5104-HΕ-V2
ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟ 4 ΚΑΜΕΡΩΝ HDCVI-ΑΝΑΛΟΓΙΚΟ-IP HCVR5204A
ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟ 4 ΚΑΜΕΡΩΝ HDCVI-ΑΝΑΛΟΓΙΚΟ-IP HCVR7104H-V2
ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟ 4 ΚΑΜΕΡΩΝ HDCVI-ΑΝΑΛΟΓΙΚΟ-IP HCVR7204A-V2
ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟ 8 ΚΑΜΕΡΩΝ HDCVI-IP HCVR5108C-V2
ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟ 8 ΚΑΜΕΡΩΝ HDCVI-IP HCVR7108H-V2
ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟ 8 ΚΑΜΕΡΩΝ HDCVI-ΑΝΑΛΟΓΙΚΟ-IP HCVR5108HE-V2

HD-SDI Καταγραφικά
HD-SDI ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟ 4 ΕΙΣΟΔΩΝ GRUNDIG GRH-K1004A
HD-SDI ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟ 4 ΕΙΣΟΔΩΝ PROVISION SA-4025SDI
HD-SDI ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟ 4/8/16 ΕΙΣΟΔΩΝ DAHUA DVR0404/0804/1604HD-S
HD-SDI ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟ 8 ΕΙΣΟΔΩΝ GRUNDIG GRH-K2108A
HD-SDI ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟ 8 ΕΙΣΟΔΩΝ PROVISION SA-8200D1SDI

Ψηφιακά Καταγραφικά
ΨΗΦΙΑΚΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦIKO 16 ΕΙΣΟΔΩΝ DAHUA DVR0804HF-U
ΨΗΦΙΑΚΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦIKO 16 ΕΙΣΟΔΩΝ PROVISION SA-16400HD (1U) ΔΙΚΤΥΑΚΟ
ΨΗΦΙΑΚΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦIKO 16 ΕΙΣΟΔΩΝ PROVISION SA-16400HD (2U) ΔΙΚΤΥΑΚΟ
ΨΗΦΙΑΚΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦIKO 16 ΕΙΣΟΔΩΝ PROVISION SA-16400N ΔΙΚΤΥΑΚΟ
ΨΗΦΙΑΚΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦIKO 16 ΕΙΣΟΔΩΝ PROVISION SA-16400NE ΔΙΚΤΥΑΚΟ
ΨΗΦΙΑΚΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦIKO 32 ΕΙΣΟΔΩΝ DAHUA DVR1604HF-U
ΨΗΦΙΑΚΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦIKO 4 ΕΙΣΟΔΩΝ AVERMEDIA MOB1304 ΔΙΚΤΥΑΚΟ
ΨΗΦΙΑΚΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦIKO 4 ΕΙΣΟΔΩΝ DAHUA DVR0404HF-U
ΨΗΦΙΑΚΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦIKO 4 ΕΙΣΟΔΩΝ PROVISION SA-4100HDE ΔΙΚΤΥΑΚΟ
ΨΗΦΙΑΚΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦIKO 4 ΕΙΣΟΔΩΝ PROVISION SA-4100N ΔΙΚΤΥΑΚΟ
ΨΗΦΙΑΚΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦIKO 8 ΕΙΣΟΔΩΝ PROVISION SA-8200HD ΔΙΚΤΥΑΚΟ
ΨΗΦΙΑΚΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦIKO 8 ΕΙΣΟΔΩΝ PROVISION SA-8200N ΔΙΚΤΥΑΚΟ
ΨΗΦΙΑΚΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟ 16 ΚΑΝΑΛΙΩΝ AVERMEDIA NV6240
ΨΗΦΙΑΚΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟ 16 ΚΑΝΑΛΙΩΝ AVERMEDIA NV6480
ΨΗΦΙΑΚΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟ 16 ΚΑΝΑΛΙΩΝ AVERMEDIA NV8416
ΨΗΦΙΑΚΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟ 8 ΚΑΝΑΛΙΩΝ AVERMEDIA NV5000

Αναλογικά Καταγραφικά
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΓΙΑ GDV-SERIES DVR GDS-R04A
ΨΗΦΙΑΚO ΚΑΤΑΓΡΑΦIKO 4 ΕΙΣΟΔΩΝ SAMSUNG SRD-440
ΨΗΦΙΑΚΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦIKO 16 ΕΙΣΟΔΩΝ ΜΕ DVD-RW SAMSUNG SRD-1630D
ΨΗΦΙΑΚΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦIKO 16 ΕΙΣΟΔΩΝ ΜΕ DVD-RW SAMSUNG SRD-1652D
ΨΗΦΙΑΚΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦIKO 16 ΕΙΣΟΔΩΝ ΜΕ DVD-RW SAMSUNG SRD-1670DC
ΨΗΦΙΑΚΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦIKO 32 ΕΙΣΟΔΩΝ DAHUA DVR7832S
ΨΗΦΙΑΚΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦIKO 32 ΕΙΣΟΔΩΝ GRUNDIG GDV-B8832A
ΨΗΦΙΑΚΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦIKO 4 ΕΙΣΟΔΩΝ DAHUA DVR0404HF-AS/AN
ΨΗΦΙΑΚΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦIKO 8 ΕΙΣΟΔΩΝ ΜΕ DVD-RW SAMSUNG SRD-850DC
ΨΗΦΙΑΚΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦIKO 8 ΕΙΣΟΔΩΝ ΜΕ DVD-RW SAMSUNG SRD-852D
ΨΗΦΙΑΚΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦIKO 8 ΕΙΣΟΔΩΝ ΜΕ DVD-RW SAMSUNG SRD-870DC

Διαφημιστικό Υλικό

Εξειδικευμένος Εξοπλισμός & Υπηρεσίες Ασφάλειας
Παρουσίαση κατηγοριών προϊόντων της εταιρίας
4/8/2011
Διαβάστε περισσότερα
Συστήματα Ασφάλειας-Συναγερμού
Συναγερμοί για οικίες, επαγγελματικούς, βιομηχανικούς κι εξωτερικούς χώρους. Ηλεκτρονική προστασία σε μηχανήματα πληρωμών, αυτομάτων συναλλαγών κλπ
3/8/2011
Διαβάστε περισσότερα
Προστασία απο Καπνό-Φωτιά
Από φωτιές και εκρήξεις χάνουν την ζωή τους στην ευρωπαϊκή ένωση περισσότεροι από 500 άνθρωποι ετησίως, σε εργασιακούς χώρους. Από φωτιές και εκρήξεις τραυματίζονται πάνω από 5.000 άνθρωποι ετησίως στην ευρωπαϊκή ένωση, σε εργασιακούς χώρους.
3/8/2011
Διαβάστε περισσότερα
Συστήματα Πυρανίχνευσης-Κατάσβεσης
Συμβατική πυρανίχνευση κτηρίων, computer room, λιμενικών εγκαταστάσεων, σκαφών. Ολοκληρωμένα συστήματα πυρανίχνευσης βάση διεθνών κι εθνικών κανονισμών.
3/8/2011
Διαβάστε περισσότερα
Κλειστό Κύκλωμα Τηλεόρασης - CCTV
Αναλογικές, σταθερές, κινούμενες, κρυφές, νυκτερινής λήψης. Ολοκληρωμένες λύσεις για έλεγχο, καταγραφή, ανάλυση, επεξεργασία και μετάδοση εικόνας.
3/8/2011
Διαβάστε περισσότερα
Ηλεκτρικά Τουρνικέ
Οι περιστρεφόμενοι μηχανισμοί εισόδου-εξόδου αποτελούν ιδανική λύση για τον έλεγχο της διέλευσης καθώς προσφέρουν βασική, αποτελεσματική και αθόρυβη λειτουργία.
3/8/2011
Διαβάστε περισσότερα
Ανίχνευση Εκρηκτικών
Ακτινοσκοπικά Μηχανήματα Ασφαλείας για Ανίχνευση Αυτοσχέδιων Εκρηκτικών Μηχανισμών.
3/8/2011
Διαβάστε περισσότερα
Σύστημα Ελέγχου Πρόσβασης μέσω Web
Λογισμικό Διαχείρισης
3/8/2011
Διαβάστε περισσότερα
Μεμβράνες Ασφαλείας
Υψηλής κατασκευής-εύκολης τοποθέτησης
3/8/2011
Διαβάστε περισσότερα
Συσκευή εντοπισμού-ελέγχου GSM-GPS
Το Tramigo Τ22 προσφέρει ένα εντελώς νέο και μοναδικό τρόπο για να παρακολουθείτε και φυλάτε περιουσιακά σας στοιχεία και τους αγαπημένους σας.
3/8/2011
Διαβάστε περισσότερα
Φορητή συσκευή ειδοποίησης κινδύνου
Φορητή συσκευή ειδοποίησης κινδύνου και εντοπισμού θέσεως για μετάδοση συντεταγμένων του χρήστη ή οποιοδήποτε κινούμενου αντικειμένου.
3/8/2011
Διαβάστε περισσότερα
Προκατασκευασμένοι Μεταφερόμενοι Οικίσκοι
Κινητές-Αλεξίσφαιρες-Μεγάλης Αντοχής
3/8/2011
Διαβάστε περισσότερα
Σύστημα Διαχείρισης Parking e-park
Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης μικρών και μεγάλων χώρων στάθμευσης.
3/8/2011
Διαβάστε περισσότερα
Ασύρματες Κάμερες με Καταγραφικό
To EB1504HB WiFi-4 είναι το πρώτο σύστημα ασφαλείας στον κόσμο το οποίο μπορεί να τοποθετηθεί από τον οποιονδήποτε σε λιγότερο από 10 λεπτά αποδίδοντας άριστη εικόνα με το πρώτο ξεκίνημα.
3/8/2011
Διαβάστε περισσότερα
Μπάρες Προστασίας
3/8/2011
Διαβάστε περισσότερα
Video Καταγραφικό Αυτοκινήτου
3/8/2011
Διαβάστε περισσότερα
Καταγραφικό DVR Αυτοκινήτου
3/8/2011
Διαβάστε περισσότερα
Κέντρο Εποπτείας Καμερών
Κέντρο Λήψης Σημάτων (ελληνικό pdf)
Διαβάστε περισσότερα
Κέντρο Εποπτείας Καμερών
Κέντρο Λήψης Σημάτων (αγγλικό pdf)
Διαβάστε περισσότερα
Θύρες Αναχαίτισης Απειλητικού Οχήματος
Ολοκληρωμένα συστήματα αναχαίτισης και ελέγχου οχημάτων
Διαβάστε περισσότερα
Διατάξεις Αναχαίτισης Απειλητικού Οχήματος
Διαβάστε περισσότερα
Διατάξεις Ελέγχου «κάτω» Οχήματος
Ολοκληρωμένα συστήματα ελέγχου οχημάτων
Διαβάστε περισσότερα
Φακός-Κάμερα με καταγραφικό
Φωτίζει και καταγράφει οπουδήποτε,αποθηκεύει εικόνες,συναγερμούς και αποδεικτικά στοιχεία.
Διαβάστε περισσότερα
Αυτόνομη Συσκευή Παρακολούθησης
Παρακολουθεί οπουδήποτε, αναμεταδίδει εικόνες συναγερμούς, χωρίς ρεύμα, χωρίς καλώδια.