Στοιχεία Επικοινωνίας

H συνεργασίας μας, μέχρι σήμερα, με την εταιρεία Ε-ΑRION, μπορούμε να πούμε ότι είναι είναι απολύτως ικανοποιητική και αυτό μας επιτρέπει να την συστήσουμε ανεπιφύλακτα σε κάθε ενδιαφερόμενο.
 Διαβάστε περισσότερα

Με την παρούσα ενημερώνουμε ότι η εταιρεία μας στο διάστημα 2008-2010 έχει προμηθευτεί με σύστημα περιμετρικής επιτήρησης των λιμενικών της εγκαταστάσεων, από την εταιρία Ε-ARION ABEE.

Τα ανωτέρω σύστημα χρησιμοποιείται αδιαλείπτως και κάτω από αντίξοες γενικά συνθήκες έχοντας συμβάλει ουσιαστικά στην εφαρμογή των απαιτήσεων ασφαλείας των εγκαταστάσεών μας.

Η συνεργασία μας μέχρι σήμερα είναι απολύτως ικανοποιητική, η ανταπόκριση της εταιρίας ήταν και παραμένει άμεση και αποτελεσματική και η γνώση του αντικειμένου είναι τέτοιου επιπέδου ώστε να μας επιτρέπει να την συστήσουμε ανεπιφύλακτα σε κάθε ενδιαφερόμενο.

Με εκτίμηση,
Δρ. Ι.Α. Δ/ντης Υγιεινής και Ασφάλειας και Προστασίας Περιβάλλοντος

Προηγούμενο Άρθρo ΕΤΑΙΡΙΑ - Ι.Μ.
Επόμενο Άρθρo ΕΤΑΙΡΙΑ - Κ.Λ.