Στοιχεία Επικοινωνίας

Η ανταπόκριση της εταιρίας Ε-ARION, ήταν και παραμένει άμεση και αποτελεσματική και η γνώση του αντικειμένου είναι τέτοιου επιπέδου ώστε να μας επιτρέπει να την συστήσουμε ανεπιφύλακτα σε κάθε ενδιαφερόμενο.
 Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι,

Με την παρούσα ενημερώνουμε ότι η τράπεζά μας στο διάστημα 2008 – 2010 έχει προμηθευτεί με συστήματα ασφαλείας, από την εταιρία Ε-ARION ABEE.

Τα ανωτέρω συστήματα χρησιμοποιούνται αδιαλείπτως και κάτω από αντίξοες γενικά συνθήκες έχοντας συμβάλει ουσιαστικά στην εφαρμογή των απαιτήσεων ασφαλείας των καταστημάτων μας.

Η συνεργασία μας μέχρι σήμερα είναι απολύτως ικανοποιητική, η ανταπόκριση της εταιρίας ήταν και παραμένει άμεση και αποτελεσματική και η γνώση του αντικειμένου είναι τέτοιου επιπέδου ώστε να μας επιτρέπει να την συστήσουμε ανεπιφύλακτα σε κάθε ενδιαφερόμενο.

Προϊστάμενος της Υποδιεύθυνσης Α.Γ.

Προηγούμενο Άρθρo ΙΔΙΩΤΗΣ - Α.Τ.
Επόμενο Άρθρo ΕΤΑΙΡΙΑ - Ι.Μ.