Στοιχεία Επικοινωνίας

Με την παρούσα επιστολή, εκφράζουμε την ικανοποίησή μας για την άμεση και σωστή τεχνική υποστήριξη που μας παρέχετε στα παραπάνω εγκατεστημένα συστήματα του δικτύου μας, σε όλη την Ελλάδα.
 Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι,

Με την παρούσα επιστολή, εκφράζουμε την ικανοποίησή μας για τις άρτια τεχνικά και αισθητικά εγκαταστάσεις σε συστήματα ελέγχου εισερχόμενων (ACCESS CONTROL) που έχει πραγματοποιήσει η εταιρία σας σε χώρους των ATM’S των Καταστημάτων του δικτύου, μας όπως και για την καλή, μέχρι σήμερα, λειτουργία τους.

Εκφράζουμε επίσης την ικανοποίησή μας για την άμεση και σωστή τεχνική υποστήριξη που μας παρέχετε στα παραπάνω εγκατεστημένα συστήματα του δικτύου μας, σε όλη την Ελλάδα.

Η παρούσα επέχει θέση συστατικής επιστολής και χορηγείται για κάθε νόμιμη χρήση.

Επόμενο Άρθρo ΙΔΙΩΤΗΣ - Α.Τ.