Στοιχεία Επικοινωνίας

Η συνεργασία μας μέχρι σήμερα Εταιρία «Ε-ARION»  είναι απολύτως ικανοποιητική, η γνώση του αντικειμένου υψηλού επιπέδου και η ανταπόκριση της εταιρίας ήταν και παραμένει άμεση και αποτελεσματική.
 Διαβάστε περισσότερα

Δια της παρούσης βεβαιώνεται ότι η Εταιρία «Ε-ARION Δ. ΤΑΓΚΑΛΑΚΗΣ ΙΕΠΥΑ ΑΒΕΕ» προμήθευσε σύστημα περιμετρικής επιτήρησης στις εγκαταστάσεις μας.

Το ανωτέρω σύστημα χρησιμοποιείται αδιαλείπτως έχοντας συμβάλει ουσιαστικά στην εφαρμογή των απαιτήσεων ασφαλείας των εγκαταστάσεών μας.

Η συνεργασία μας μέχρι σήμερα είναι απολύτως ικανοποιητική, η γνώση του αντικειμένου υψηλού επιπέδου και η ανταπόκριση της εταιρίας ήταν και παραμένει άμεση και αποτελεσματική.

Σ.Α. Μηχανολόγος Μηχανικός

Προηγούμενο Άρθρo ΕΤΑΙΡΙΑ - Κ.Λ.
Επόμενο Άρθρo ΥΠΟΥΡΓΟΣ - Χρήστος Παπουτσής