Στοιχεία Επικοινωνίας

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

Η συνεργασία της εταιρείας μας με την Ε-ARION ABEE είναι απολύτως ικανοποιητική και η ανταπόκριση της εταιρίας ήταν και παραμένει άμεση και αποτελεσματική γι

Η εταιρεία μας είναι εργοληπτική – κατασκευαστική εταιρεία με ειδικότητα στα επαγγελματικά και βιομηχανικά κτίρια.

Με την παρούσα σας ενημερώνουμε ότι στο διάστημα 2008 -2010 προμηθευτήκαμε συστήματα περιμετρικής επιτήρησης, από την εταιρεία Ε-ARION ABEE. Τα εν λόγω συστήματα εγκαταστάθηκαν σε έργα πελατών μας με απόλυτη επιτυχία.

Τα ανωτέρω συστήματα χρησιμοποιούνται αδιαλείπτως και κάτω από αντίξοες γενικά συνθήκες έχοντας συμβάλει ουσιαστικά στην εφαρμογή των απαιτήσεων ασφαλείας των εγκαταστάσεων των πελατών μας.

Η συνεργασία μας με την Ε-ARION ABEE μέχρι σήμερα είναι απολύτως ικανοποιητική, η ανταπόκριση της εταιρίας ήταν και παραμένει άμεση και αποτελεσματική και η γνώση του αντικειμένου είναι τέτοιου επιπέδου ώστε να μας επιτρέπει να την συστήσουμε ανεπιφύλακτα σε κάθε ενδιαφερόμενο.

Α.Τ. Τεχνικός Διευθυντής

Προηγούμενο Άρθρo ΕΤΑΙΡΙΑ - Δ.Κ.
Επόμενο Άρθρo ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ