Στοιχεία Επικοινωνίας

ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ

Η μέχρι σήμερα λειτουργική απόδοση του μηχανήματος, που μας προμήθευσε η εταιρία Ε-ARION, κρίνεται άκρως ικανοποιητική και πληροί τις απαιτήσεις ασφαλείας της Υπηρεσίας μας. 
 Διαβάστε περισσότερα

Με την παρούσα βεβαιώνουμε ότι η Υπηρεσία μας έχει προμηθευτεί από τις 20-07-2015 ακτινοσκοπικό μηχάνημα ελέγχου αποσκευών (x-ray) του κατασκευαστικού οίκου Eastimage, της εταιρείας Shanghai Eastimage Equipment Co. Ltd, για ανάγκες ελέγχων ασφαλείας. Η συσκευή διαθέτει κατάλληλο βοηθητικό λογισμικό (TIP) για την αξιολόγηση του χειριστή, με ανάλογη βιβλιοθήκη επικίνδυνων αντικειμένων (εκρητικοί μηχανισμοί, όπλα διαφόρων τύπων κτλ.).

Η μέχρι σήμερα λειτουργική απόδοση του μηχανήματος κρίνεται άκρως ικανοποιητική και πληροί τις απαιτήσεις ασφαλείας της Υπηρεσίας μας.

Το εν λόγω σύστημα μας προμήθευσε η εταιρία Ε-ARION ΙΕΠΥΑ ΑΒΕΕ, μετά από διαγωνιστική διαδικασία.

Δ.Γ. Ο διαχειριστής

Προηγούμενο Άρθρo ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ - Α.Κ.
Επόμενο Άρθρo ΕΤΑΙΡΙΑ - Θ.Ρ.