Στοιχεία Επικοινωνίας

Ύστερα από 2 χρόνια συνεργασίας με την εταιρεία Ε-ΑRION, μπορούμε να πούμε οτι η ανταπόκριση της είναι άμεση και αποτελεσματική και αυτό μας επιτρέπει να την συστήσουμε ανεπιφύλακτα σε κάθε ενδιαφερόμενο.
 Διαβάστε περισσότερα

Με την παρούσα σας ενημερώνουμε ότι η εταιρία μας στο διάστημα 2008 – 2010 έχει προμηθευτεί σύστημα περιμετρικής επιτήρησης των εγκαταστάσεών της, από την εταιρία Ε-ARION ABEE.

Τα ανωτέρω σύστημα χρησιμοποιείται αδιαλείπτως και κάτω από αντίξοες γενικά συνθήκες έχοντας συμβάλει ουσιαστικά στην εφαρμογή των απαιτήσεων ασφαλείας των εγκαταστάσεών μας.

Η συνεργασία μας μέχρι σήμερα είναι απολύτως ικανοποιητική, η ανταπόκριση της εταιρίας ήταν και παραμένει άμεση και αποτελεσματική και η γνώση του αντικειμένου είναι τέτοιου επιπέδου ώστε να μας επιτρέπει να την συστήσουμε ανεπιφύλακτα σε κάθε ενδιαφερόμενο.

Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Ι. Μ.

Προηγούμενο Άρθρo ΤΡΑΠΕΖΑ
Επόμενο Άρθρo ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ