Στοιχεία Επικοινωνίας

Ευχαριστώ για την ανταπόκρισή σας στη συνάντησή μας στις 03/02/2017. Προσβλέπουμε στην στενή συνεργασία μας για την αναβάθμιση των συστημάτων ασφαλείας του οργανισμού μας.
 Διαβάστε περισσότερα

Αγαπητέ κύριε Ταγκαλάκη,

Ευχαριστώ για την ανταπόκρισή σας στη συνάντησή μας στις 03/02/2017. Προσβλέπουμε στην στενή συνεργασία μας για την αναβάθμιση των συστημάτων ασφαλείας του οργανισμού μας.

Με εκτίμηση Θ.Ρ.
Πρόεδρος ΔΣ

Προηγούμενο Άρθρo ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ
Επόμενο Άρθρo ΕΤΑΙΡΙΑ - Β.Β.