Στοιχεία Επικοινωνίας

ΕΤΑΙΡΙΑ – Β.Β.

Σε επίπεδο εργασίας οι τεχνικοί της εταιρείας είναι άρτια εκπαιδευμένοι και διαθέτουν υψηλή τεχνογνωσία. Υλοποίησαν με επιτυχία τις υποδομές και την εγκατάσταση των συστημάτων.
 Διαβάστε περισσότερα

Τον Μάρτιο του 2017 αναθέσαμε στην εταιρία E-ARION την εγκατάσταση αυτοματοποιημένου συστήματος ελέγχου πρόσβασης με τουρνικέ.

Η εγκατάσταση του συστήματος ελέγχου πρόσβασης από την εταιρεία E-ARION.

Σε επίπεδο εξοπλισμού, είναι ιδιαίτερα αξιόπιστη και το τουρνικέ που εγκαταστάθηκε είναι κορυφαίας ποιότητας. Σε επίπεδο εργασίας οι τεχνικοί της εταιρείας, Λεωνίδας Ζαχαράκης και Σπύρος Μαρκόπουλος ήταν άρτια εκπαιδευμένοι και διαθέτουν υψηλή τεχνογνωσία, υλοποίησαν με επιτυχία τις υποδομές και την εγκατάσταση των συστημάτων.

Το σύστημα είναι σε θέση πλήρους λειτουργίας και η εταιρεία Ε-ARION εκπλήρωσε εμπρόθεσμα τις συμβατικές της υποχρεώσεις.
Η συνεργασία μας είναι απολύτως ικανοποιητική, η ανταπόκριση της εταιρείας ήταν αποτελεσματική, η γνώση του αντικειμένου είναι τέτοιου επιπέδου ώστε να μας επιτραπεί να την συστήσουμε ανεπιφύλακτα σε κάθε ενδιαφερόμενο.

Συντονιστής Γενικός Διευθυντής Β.Β.

Προηγούμενο Άρθρo ΕΤΑΙΡΙΑ - Θ.Ρ.