Στοιχεία Επικοινωνίας

Όροι Χρήσης

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Η εταιρεία «Δ.ΤΑΓΚΑΛΑΚΗΣ ΙΕΠΥΑ ΑΒΕΕ» με δ.τ. “E-ARION”, εφεξής η «Εταιρία» ενημερώνει τους χρήστες/επισκέπτες, εφεξής «Πελάτες», του ηλεκτρονικού της καταστήματος, εφεξής «Ιστοσελίδα», ότι επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα, βάσει του νόμου (Ν. 2472/1997) και των σχετικών τροποποιήσεων του.

Τα προσωπικά στοιχεία που ζητούνται κατά την διαδικασία της εγγραφής του Πελάτη στην Ιστοσελίδα της Εταιρίας, χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για εκτέλεση παραγγελιών. Δεν δημοσιεύονται ούτε μεταβιβάζονται σε τρίτους (άρθρο 11 ν. 2472/1997). Εξαίρεση αποτελεί η περίπτωση που οι συγκεκριμένες πληροφορίες ζητηθούν με δικαστική απόφαση από όργανα της Αρχής. Εάν είναι επιθυμητή εκ μέρους του Πελάτη, η διαγραφή των προσωπικών στοιχείων του, αυτό είναι δυνατόν κατόπιν έγγραφης γνωστοποίησης στην Εταιρία.
Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων κατόπιν ενημέρωσης των Πελατών. Εάν κάποιος Πελάτης δεν συμφωνεί με τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων οφείλει να μη χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες που προσφέρει η Εταιρία μέσα από την Ιστοσελίδα της.

Ασφάλεια Συναλλαγών:
Αν ο Πελάτης επιλέξει εξόφληση της παραγγελίας του με χρέωση πιστωτικής κάρτας (Visa, Visa Electron, Mastercard οποιασδήποτε Τραπέζης ή Euroline της Τραπέζης EUROBANK), η διαδικασία εξασφαλίζεται από ειδικά υψηλό επίπεδο ασφαλείας.
Οι συναλλαγές γίνονται με το σύστημα αγορών Ηλεκτρονικού Εμπορίου της Τραπέζης Eurobank, το οποίο είναι ειδικά ανεπτυγμένο για αγορές μέσω διαδικτύου. Μέσω της ασφαλούς σύνδεσης του καταστήματός της Εταιρίας με την πύλη πληρωμών της Τραπέζης EUROBANK, αποκλείεται ο κίνδυνος υποκλοπής των στοιχείων των Πελατών και πιστωτικών καρτών.

Η Εταιρία δηλώνει ρητά ότι σε καμία περίπτωση δεν αποθηκεύονται στοιχεία πιστωτικών καρτών στην Ιστοσελίδα, παρά μόνο στην αντίστοιχη της τραπέζης EUROBANK, σε ασφαλές περιβάλλον και σε κρυπτογραφημένη μορφή (SSL 128-bit encryption). Τα εξελιγμένα συστήματα και οι διαδικασίες της τραπέζης EUROBANK διασφαλίζουν στο μέγιστο δυνατό την πρόσβαση στα δεδομένα και τα πληροφοριακά της συστήματα.
Η Υπηρεσία Ηλεκτρονικού Eμπορίου της τραπέζης EUROBANK ακολουθεί τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές στον τομέα των πληρωμών για το ηλεκτρονικό εμπόριο. Είναι πλήρως συμβατή με τις προδιαγραφές VbV (Verified by Visa) για ασφαλείς on-line πληρωμές με κάρτα.

Πνευματικά Δικαιώματα:
Η Ιστοσελίδα είναι η επίσημη ιστοσελίδα και ηλεκτρονικό κατάστημα συστημάτων και υπηρεσιών ασφαλείας που ανήκει στην Εταιρία. Ολα τα περιεχόμενα συμπεριλαμβανομένων εικόνων, φωτογραφιών, κειμένων, παρεχόμενων υπηρεσιών και προϊόντων αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της Εταιρίας. Κάθε δημόσια χρήση στοιχείων που περιέχονται στην Ιστοσελίδα, χωρίς την έγγραφη άδεια του της Εταιρίας, διώκεται ποινικά σύμφωνα με το νόμο περί ατομικών και πνευματικών δικαιωμάτων.

Υποχρεώσεις του Πελάτη:
Η χρήση της ιστοσελίδας γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του Πελάτη.
Ο Πελάτης αποδέχεται ότι δεν του παρέχεται το δικαίωμα να αναπαράγει, αντιγράφει, πωλεί, μεταπωλεί ή και να εκμεταλλεύεται εμπορικά με οποιονδήποτε τρόπο το σύνολο ή μέρος του περιεχομένου της Ιστοσελίδας. Ο Πελάτης δεσμεύεται ότι δεν θα βλάψει τρίτους με κακόβουλη χρήση της Ιστοσελίδας και πως δεν θα παραβιάσει τα προσωπικά δεδομένα άλλων.

Η Εταιρία δεν φέρει καμία ευθύνη για την κακόβουλη επέμβαση τρίτων.
Ο Πελάτης οφείλει να παρέχει αληθή στοιχεία εγγραφής, πληρωμής και τόπου παράδοσης. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί εσκεμμένη ανακρίβεια στα στοιχεία, η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να μην ολοκληρώσει την εγγραφή, ή να απενεργοποιήσει άμεσα (αν είναι ήδη ενεργός) το λογαριασμό του Πελάτη. Επίσης, αν υπάρχουν βάσιμες υπόνοιες ή άλλες πληροφορίες οι οποίες υποδηλώνουν ότι τα στοιχεία που αφορούν την πληρωμή ή την παράδοση δόθηκαν εσκεμμένως λανθασμένα, η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να κινηθεί νομικά εναντίον παντός υπευθύνου.

Ο Πελάτης θα πρέπει να διατηρεί μυστικό και να μην αποκαλύπτει σε τρίτους το αναγνωριστικό όνομα και τον κωδικό πρόσβασής του (username και password). Υποχρεούται να ενημερώνει την Εταιρία άμεσα για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση των κωδικών του από τρίτους.

Η Εταιρία δε φέρει ευθύνη για κακή χρήση ή διαχείριση του λογαριασμού του Πελάτη από τυχόν απώλεια των κωδικών.
Η επίσκεψη στην Ιστοσελίδα προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παραπάνω όρων.

Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ της Εταιρίας και του Πελάτη η οποία είναι και πλήρως δεσμευτική. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή.
Όλοι οι παραπάνω Όροι & Προϋποθέσεις ενημερώθηκαν τελευταία φορά τον Ιούνιο του 2012.

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Το www.e-arion.gr είναι ηλεκτρονικό κατάστημα συστημάτων και υπηρεσιών ασφαλείας, εφεξής Ιστοσελίδα, της εταιρίας «Δ.ΤΑΓΚΑΛΑΚΗΣ ΙΕΠΥΑ ΑΒΕΕ» με δ.τ. «E-ARION», εφεξής η «Εταιρία». Η έδρα της Εταιρίας βρίσκεται στη διεύθυνση: Λ.Κηφισίας 56α, Μαρούσι, 151 25, Αθήνα, Ελλάδα.
Πριν ο επισκέπτης / πελάτης, εφεξής «Πελάτης» εισέλθει στο ηλεκτρονικό κατάστημα, καλείται να διαβάσει τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις, που εφαρμόζονται για τη χρήση του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος.

Ο Πελάτης οφείλει να βεβαιωθεί ότι συμφωνεί πλήρως με τους παρόντες όρους. Η περαιτέρω χρήση και η περιήγηση στην Ιστοσελίδα της Εταιρίας συνεπάγεται τη ρητή συγκατάθεση και συναίνεση με αυτούς.
Αν υπάρχει οποιαδήποτε αντίρρηση ή αμφιβολία σχετικά µε τους όρους και προϋποθέσεις ή άλλα σχόλια ή παράπονα για την Ιστοσελίδα, ο Πελάτης παρακαλείται να αποστείλει email στο info@e-arion.gr ή στο Fax 210 6712-351 ή να επικοινωνήσει τηλεφωνικά στο 210 6775-323.

Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει ή να αναθεωρήσει τους όρους χρήσης και την εμπορική πολιτική του ηλεκτρονικού καταστήματος οποτεδήποτε κρίνει αυτή απαραίτητο. Δεν δεσμεύεται, ωστόσο, να ενημερώσει οποιουσδήποτε Πελάτες είχαν ήδη κάνει χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος παλαιότερα. Επίσης, διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει προσωρινά ή μόνιμα, μέρος ή σύνολο των υπηρεσιών της με ή δίχως προειδοποίηση και χωρίς να φέρει ευθύνη απέναντι στον Πελάτη.

Οποιαδήποτε τέτοιου είδους αλλαγή θα γνωστοποιείται μέσα από την Ιστοσελίδα του ηλεκτρονικού καταστήματος. Οι αλλαγές αυτές ισχύουν για τις συναλλαγές οι οποίες θα πραγματοποιούνται στο διαδίκτυο από την στιγμή της ανάρτησης. Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση. Οι αλλαγές αυτές αποκτούν ισχύ από τη στιγμή της πραγματοποίησής τους και δημοσίευσης στην Ιστοσελίδα.

Παροχή πληροφοριών & Προϊόντα

Η Εταιρία δεσμεύεται ως προς την ποιότητα, την πληρότητα και την εγκυρότητα των πληροφοριών που διατίθενται στην Ιστοσελίδα. Διατηρεί την επιφύλαξη τυχόν τεχνικών ή τυπογραφικών λαθών σε τιμές, χαρακτηριστικά ή φωτογραφίες, χρώματα που δεν μπορούν να προβλεφθούν ή έχουν προκύψει ακούσια.

Η Εταιρία αποτελεί το μοναδικό και αποκλειστικό δικαιούχο των πνευματικών δικαιωμάτων όλων των περιεχομένων που δημοσιεύονται στην Ιστοσελίδα. Φωτογραφίες και λογότυπα τρίτων, κατοχυρωμένων ως σήματα χρησιμοποιούνται για τη διευκόλυνση στην ανεύρεση των προϊόντων. Αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία των εκάστοτε εταιριών στις οποίες ανήκουν. Απαγορεύεται ρητώς και με οποιονδήποτε τρόπο η αναπαραγωγή, αντιγραφή, μεταφορά και χρήση του συνόλου ή και μέρους εκ των περιεχομένων των ιστοσελίδων της Εταιρίας. Οποιαδήποτε παραπάνω πράξη γίνει αντιληπτή θα διώκεται ποινικώς, βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας περί πνευματικής ιδιοκτησίας.

Οι φωτογραφίες των προϊόντων οι οποίες χρησιμοποιούνται στην Ιστοσελίδα μπορεί να μην ανταποκρίνονται πλήρως στο πραγματικό προϊόν. Ο Πελάτης έχει το δικαίωμα πριν την αγορά ή κατά την επιβεβαίωσή της να θέσει οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με την συσκευασία του προϊόντος στην Εταιρία.

Η Εταιρίαδεν φέρει ευθύνη:
• Για ζημιές που τυχόν προκύψουν από την εκτέλεση ή μη της παραγγελίας.
• Για τον χρόνο παράδοσης των εμπορευμάτων, σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας.
• Για κακής ποιότητας προϊόντων που διαθέσει στους Πελάτες, λόγω του ότι τα εμπορεύματα παραλαμβάνονται από τους προμηθευτές / κατασκευαστές, συσκευασμένα σε κλειστά κουτιά. Σε περίπτωση ελαττωματικού ή προβληματικού προϊόντος, ο Πελάτης οφείλει να επικοινωνήσει άμεσα με την Εταιρία για να αντικατασταθεί το προϊόν.
• Για τη διαθεσιμότητα των προϊόντων, αλλά εγγυάται την έγκαιρη ενημέρωση του Πελάτη για τη μη διαθεσιμότητά τους.

Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει τις τιμές χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση των Πελατών. Σε κάθε περίπτωση ωστόσο, ο Πελάτης κατά το χρόνο παραλαβής του προϊόντος που παρήγγειλε θα καταβάλλει το τίμημα το οποίο αναγραφόταν στην Ιστοσελίδα κατά το χρόνο της παραγγελίας. Οι διάφορες προσφορές προϊόντων που εμφανίζονται κατά διαστήματα στην Ιστοσελίδα θα ισχύουν μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.

ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

Η Εταιρία δέχεται τους παρακάτω τρόπους πληρωμών:
· Με προεξόφληση της παραγγελίας με απευθείας κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό της Εταιρίας και αποστολή βεβαίωσης του εντάλματος από τον Πελάτη στο Fax (210 6712-351) με ένδειξη και τηλέφωνο επικοινωνίας αποστολέα.

EUROBANK EFG:         GR72 0260 0910 0007 6020 0066 860

ΕΘΝΙΚΗ:           GR64 0110 7100 0000 7104 7016 150

ALPHA BANK:  GR45 0140 1460 1460 0232 0012 047

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ:    GR66 0171 4840 0064 8404 0030 165

  • Με αντικαταβολή (Ισχύει μόνο για παραγγελίες από Ελλάδα).
  • Με χρήση πιστωτικής κάρτας Visa, Visa Electron, Mastercard οποιασδήποτε Τραπέζης, ή EUROLINE της τραπέζης EUROBANK, μέσω του ασφαλούς ειδικού συστήματος αγορών Ηλεκτρονικού Εμπορίου της Τράπεζας EUROBANK.

Για περαιτέρω διευκρινίσεις αναλόγως προορισμού βλ. ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ.
Για αγορές άνω των 150€ ο Πελάτης μπορεί να συμμετέχει σε πρόγραμμα δόσεων (έως 3 άτοκες δόσεις) εφόσον η πιστωτική του κάρτα το επιτρέπει. Αν η κάρτα δεν μετέχει σε πρόγραμμα δόσεων τότε η συναλλαγή θα απορριφθεί ή ενδέχεται να χρεωθεί η κάρτα ολόκληρο το ποσό της συναλλαγής (εξαρτάται από την τράπεζα/εκδότη της κάρτας του Πελάτη), ανεξάρτητα αν έχει επιλέξει δόσεις στην Ιστοσελίδα.

AΠΟΣΤΟΛΕΣ

Εισαγωγή παραγγελίας

Οι αποστολές πραγματοποιούνται καθημερινά μεταξύ 8.00-16.00, εκτός Σαββάτου, Κυριακής και αργιών. Με την ολοκλήρωση της παραγγελίας, ο Πελάτης θα λάβει άμεσα από την Εταιρία email για την επιβεβαίωση της παραγγελίας. Η παράδοση γίνεται το αργότερο εντός επτά (7) εργάσιμων ημερών από την ημέρα της παραγγελίας. Αντίστοιχα, εξαρτάται από τη διαθεσιμότητα των προϊόντων. Η αποστολή της παραγγελίας γίνεται αποκλειστικά μέσω εταιρείας ταχυμεταφορών.

Ακύρωση παραγγελίας

Ακύρωση παραγγελίας είναι εφικτή εφόσον δεν έχει ξεκινήσει η επεξεργασία της παραγγελίας από το αρμόδιο τμήμα της Εταιρίας. Εφικτή ακόμα είναι και η αφαίρεση προϊόντων από την παραγγελία ή η αντικατάστασή τους με άλλα, με την παραπάνω προϋπόθεση. Οποιαδήποτε αλλαγή στην παραγγελία του Πελάτη θα πρέπει να γίνει μετά από επικοινωνία με το τηλεφωνικό κέντρο της Εταιρίας (210 6775-323) ή μέσω email στο info@e-arion.gr ή στο Fax 210 6712-351. Από την στιγμή που η παραγγελία έχει παραδοθεί για αποστολή στην εταιρία ταχυμεταφορών, δεν ακυρώνεται.

Επιστροφή παραγγελίας – αντικατάσταση προιόντος

Ο Πελάτης έχει το δικαίωμα να επιστρέψει ή αντικαταστήσει ένα προϊόν στις παρακάτω περιπτώσεις:

  • αποστολής λανθασμένου προϊόντος από την Εταιρία,
  • φθορά του προϊόντος κατά την αποστολή,
  • κακής ποιότητας προϊόντος.

Οι επιστροφές γίνονται δεκτές εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία παραλαβής τους από τον Πελάτη. Επίσης, εφόσον η συσκευασία του προϊόντος έχει παραμείνει ακέραιη, συνοδευόμενες από όλα τα έγγραφα και τα πρωτότυπα παραστατικά αγοράς. Σε περίπτωση που η επιστροφή δεν πραγματοποιηθεί εντός της άνω διάρκειας ή δεν πληροί κάποια από τις παραπάνω απαιτήσεις, η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να μην κάνει αποδεκτή την επιστροφή ή την αίτηση αντικατάστασης.

Επιστροφή χρημάτων που αντιστοιχούν στα προϊόντα που επέστρεψε ο Πελάτης, οφείλει να ολοκληρωθεί εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία που η Εταιρία θα παραλάβει τα επιστρεφόμενα προϊόντα.

Η επιστροφή χρημάτων γίνεται και όταν η αγορά έχει πραγματοποιηθεί με πιστωτική κάρτα. Η διαδικασία επιστροφής ολόκληρου του ποσού ή μέρος αυτού θα ολοκληρώνεται εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία που ο Πελάτης θα λάβει ενημερωτικό email από την Εταιρία.
Οποιαδήποτε επιστροφή προϊόντων, γίνεται μόνο κατόπιν τηλεφωνικής συνεννόησης στο τηλ (210 6775-323) ή με αποστολή email στο info@e-arion.gr ή στο Fax 210 6712-351.

ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ & ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ

H αποστολή των παραγγελιών γίνεται μέσω συνεργαζόμενης εταιρείας ταχυμεταφορών.

  • Εντός Αττικής, με παράδοση την επόμενη εργάσιμη ημέρα η χρέωση διαμορφώνεται στα 2,90€ μέχρι τα 3 κιλά. Για κάθε επιπλέον κιλό, η χρέωση ανέρχεται σε 0,90€/kgr.
  • Προς χερσαίους προορισμούς, η χρέωση διαμορφώνεται στα 3,90€ μέχρι τα 3 κιλά. Για κάθε επιπλέον κιλό, η χρέωση ανέρχεται σε 0,90€/kgr.
  • Προς νησιωτικούς προορισμούς, η χρέωση διαμορφώνεται στα 4,90€ μέχρι τα 3 κιλά. Για κάθε επιπλέον κιλό, η χρέωση ανέρχεται σε 1,50€/kgr.
  • Για τις περιοχές εκτός των ορίων των πόλεων του Δικτύου της εταιρίας ταχυμεταφορών, (δυσπρόσιτες), με παράδοση εντος 2-3 εργάσιμων ημερών, η χρέωση διαμορφώνεται στα 7,90€ μέχρι 2 κιλά. Για κάθε επιπλέον κιλό, η χρέωση ανέρχεται στα 1.80€/kgr.

Στην περίπτωση που επιλέξετε την αντικαταβολή, ανεξαρτήτου προορισμού, η χρέωση διαμορφώνεται στα 4,90€ μέχρι τα 3 κιλά. Για κάθε επιπλέον κιλό, η χρέωση ανέρχεται σε 1,00€/kgr. Οι ανωτέρω χρεώσεις αφορούν και δυσπρόσιτους προορισμούς, συμπεριλαμβάνουν δε το κόστος μεταφοράς και την υπηρεσία της αντικαταβολής.

Τα έξοδα αποστολής υπολογίζονται αυτόματα κατά την παραγγελία σας.
Όλες οι ανωτέρω τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ 24%.

Για κάθε παραγγελία άνω των 500€ η αποστολή εντός Ελλάδος είναι δωρεάν.