Στοιχεία Επικοινωνίας

ISPS

Η προστασία από έκνομες ενέργειες των λιμενικών εγκαταστάσεων και των πλοίων που εξυπηρετούνται από αυτές, συμβάλει  στη διαμόρφωση και εξασφάλιση ενός περιβάλλοντος ομαλότητας και ασφάλειας. Αυτό είναι που επιτρέπει την ελεύθερη ανάπτυξη εμπορικών δραστηριοτήτων. Στο πλαίσιο αυτό, απαιτείται να υπάρχει συνεχής μέριμνα για την ασφάλεια. Για το λόγο αυτό, έχουν θεσπισθεί νομοθετικές ρυθμίσεις σε Διεθνές, Κοινοτικό και Εθνικό Επίπεδο.

Οι βασικές νομοθετικές ρυθμίσεις για την ασφάλεια των Πλοίων και των Λιμενικών Εγκαταστάσεων που τα εξυπηρετούν είναι ο Κώδικας ISPS, o Κανονισμός  EE.725/2004, ο Ν.3622/2007, ο Ν.2960/2001, το ΠΔ.56/2004 ο Κώδικας Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου ΚΔΝΔ και μία σειρά Υπουργικών Αποφάσεων και Εγκυκλίων των Αρμοδίων Αρχών. Βάσει αυτών,  προβλέπονται οι υποχρεώσεις των εμπλεκομένων στην αλυσίδα των μεταφορών και οι κυρώσεις σε περίπτωση μη συμμόρφωσης. Παράλληλα στο Χώρο της Λιμενικής Εγκατάστασης εφαρμόζονται και οι Διατάξεις περί Ελευθέρων Ζωνών.

Οργανισμός μας, με τους εξουσιοδοτημένους του Συμβούλους, από το 2004 έως σήμερα,

 • Έχει εκπονήσει κι έχουν εγκριθεί από την Αρμόδια Αρχή Σχέδια Ασφάλειας Λιμενικών Εγκαταστάσεων (ΣΑΛΕ) για δεκάδες Λιμενικές Εγκαταστάσεις
 • Έχει εκπονήσει κι έχουν εγκριθεί από την Αρμόδια Αρχή Αξιολογήσεις Ασφάλειας (ΑΑΛΕ) για δεκάδες Λιμενικές Εγκαταστάσει
 • Από τις παραπάνω μελέτες (ΑΑΛΕ/ΣΑΛΕ), μεγάλο μέρος έχει εκπονηθεί μετά την εφαρμογή των απαιτήσεων του νέου νόμου ν.3622
 • Έχει διοργανώσει με επιτυχία σειρά Ανοικτών Σεμιναρίων Εκπαίδευσης Υπευθύνων Ασφαλείας Λιμενικών Εγκαταστάσεων με συμμετοχή εκατοντάδων στελεχών κι εκπροσώπων της Αρμόδιας Αρχής
 • Έχει δεχθεί ελέγχους Λιμενικών Εγκαταστάσεων στις οποίες εφαρμόζονται μέτρα ως αποτέλεσμα μελέτών και παρεχομένων υποστηρικτικών υπηρεσιών με επιτυχία από εκπροσώπους της Ευρωπαικής Κοινότητας, αποσπάζοντας τις καλύτερες κριτικές και εύσημα

Τα Σχέδια και οι Αξιολογήσεις Ασφάλειας Λιμενικής Εγκατάστασης ΑΑΛΕ-ΣΑΛΕ (Port Facility Security Assessment-Port Facility Security Plan) εκπονούνται για τη λιμενική εγκατάσταση σύμφωνα με τις απαιτήσεις της SOLAS Κεφάλαιο ΧΙ-2, μέρος Α, του Διεθνή Κώδικα Ασφάλειας Πλοίων και Λιμενικών Εγκαταστάσεων από έκνομες ενέργειες (ISPS Code) και τις σχετικές τροποποιήσεις της SOLAS, που υιοθετήθηκαν πρόσφατα από τον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό (ΔΝΟ) (International Maritime Organization IMO). Παράλληλα, έχει λάβει υπόψη του τις οδηγίες του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ICS).

Προκαθορισμένη

  Εμφάνιση σαν: Grid List

  • Security Assessments & Plans
   Προβολή
   Αναμφίβολα, η προστασία των λιμενικών εγκαταστάσεων και των πλοίων που εξυπηρετούνται από αυτές, από έκνομες ενέργειες, συμβάλει στην διαμόρφωση ενός περιβάλλοντος ομαλότητας και ασφάλειας, επιτρέποντας την ελεύθερη ανάπτυξη εμπορικών δραστηριοτήτων και συμβάλλοντας αποφασιστικά, στην βελτίωση της ποιότητας ζωής. Η εταιρία μας διαθέτει την υπ Αριθ.Πρωτ. 67/2004 Πιστοποίηση Αναγνωρισμένου Οργανισμού Ασφαλείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του διεθνούς κώδικα ISPS από το Υπουργείο Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας (ΥΘΥΝΑΛ/ΓΓΛΠ/ΔΕΔΑΠΛΕ-δ΄).
   Από το 2004, έχουμε συντάξει πληθώρα διαβαθμισμένων μελετών Αξιολόγησης και Σχεδίων Ασφαλείας (ΑΑΛΕ, ΣΑΛΕ) στις μεγαλύτερες ιδιωτικές και δημόσιες λιμενικές εγκαταστάσεις της χώρας κι έχουμε εκπαιδεύσει εκατοντάδες στελέχη ως Υπευθύνους Ασφάλειας (ΥΑΛΕ).

    

   ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ:
   Εταιρία: E-ARION

   (χωρίς ΦΠΑ)
   Τιμή με ΦΠΑ 24%: 0.00€
   Διαβάστε περισσότερα
  • ekpaideusi-proswpikou-asfaleias
   Προβολή

   Για την εξυπηρέτηση των εμπλεκόμενων υπόχρεων Λιμενικών Εγκαταστάσεων, η εταιρία μας, ως Αναγνωρισμένος Οργανισμός Ασφάλειας (ΑΟΑ) διοργανώνει Εκπαιδευτικά Σεμινάρια για το προσωπικό ασφαλείας λιμενικών εγκαταστάσεων. Τα εκπαιδευτικά σεμινάρια διοργανώνονται σύμφωνα με τις προβλέψεις και απαιτήσεις ασφαλείας της SOLAS XI-2, του Κώδικα ISPS, του Κανονισμού (ΕΚ) 725/2004 και του Νόμου 3622/2007. Επιπλέον, καταβάλλεται προσπάθεια, ώστε οι εκπαιδεύσεις να προσαρμόζονται σύμφωνα με τις σύγχρονες απειλές που αντιμετωπίζουν τα Λιμάνια και οι Λιμενικές Εγκαταστάσεις. Παρέχεται πρακτική εκπαίδευση σε πραγματικά υποδείγματα Αξιολόγησης Ασφάλειας (ΑΑΛΕ) και Σχεδίου Ασφαλείας Λιμενικής Εγκατάστασης (ΣΑΛΕ), καθώς και σε όλες τις λειτουργικές διαδικασίες που θα πρέπει να εφαρμόζονται στην Λιμενική Εγκατάσταση σε σχέση με την ασφάλεια (έλεγχος πρόσβασης, έρευνες ασφαλείας, γυμνάσια, ασκήσεις, τεκμηριώσεις, κλπ).

   Μετά την ολοκλήρωση του Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου χορηγείται βεβαίωση εκπαίδευσης των συμμετεχόντων σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Κώδικα ISPS και της Αρμόδιας Αρχής (ΥΘΥΝΑΛ/ΓΓΛΠ/ΔΕΔΑΠΛΕ-γ΄).

    

   Εταιρία: E-ARION

   (χωρίς ΦΠΑ)
   Τιμή με ΦΠΑ 24%: 0.00€
   Διαβάστε περισσότερα
  • ekpaideusi-upeuthinwn-asfaleias
   Προβολή
   Για την εξυπηρέτηση των εμπλεκόμενων υπόχρεων Λιμενικών Εγκαταστάσεων, η εταιρία μας, ως Αναγνωρισμένος Οργανισμός Ασφάλειας (ΑΟΑ) διοργανώνει Εκπαιδευτικά Σεμινάρια για ΥΑΛΕ, Α/ΥΑΛΕ, Β/ΥΑΛΕ και στελέχη. Τα εκπαιδευτικά σεμινάρια διοργανώνονται σύμφωνα με τις προβλέψεις και απαιτήσεις ασφαλείας της SOLAS XI-2, του Κώδικα ISPS, του Κανονισμού (ΕΚ) 725/2004 και του Νόμου 3622/2007. Επιπλέον, καταβάλλεται προσπάθεια, ώστε οι εκπαιδεύσεις να προσαρμόζονται σύμφωνα με τις σύγχρονες απειλές που αντιμετωπίζουν τα Λιμάνια και οι Λιμενικές Εγκαταστάσεις. Παρέχεται πρακτική εκπαίδευση σε πραγματικά υποδείγματα Αξιολογήσεων Ασφάλειας (ΑΑΛΕ) και Σχεδίων Ασφαλείας Λιμενικών Εγκαταστάσεων (ΣΑΛΕ), καθώς και σε όλες τις λειτουργικές διαδικασίες που θα πρέπει να εφαρμόζονται σε Λιμενικές Εγκαταστάσεις σε σχέση με την ασφάλεια (έλεγχος πρόσβασης, έρευνες ασφαλείας, γυμνάσια, ασκήσεις, τεκμηριώσεις, κλπ).
   Μετά την ολοκλήρωση του Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου χορηγείται βεβαίωση εκπαίδευσης των συμμετεχόντων σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Κώδικα ISPS και της Αρμόδιας Αρχής (ΥΘΥΝΑΛ/ΓΓΛΠ/ΔΕΔΑΠΛΕ-γ΄), το οποίο είναι απαραίτητη προϋπόθεση, μεταξύ άλλων, για την άσκηση των καθηκόντων των εργαζομένων στον τομέα της ασφάλειας.

    

   Company: E-ARION

   (χωρίς ΦΠΑ)
   Τιμή με ΦΠΑ 24%: 0.00€
   Διαβάστε περισσότερα