Στοιχεία Επικοινωνίας

Συρόμενο σύστημα τουρνικέ

Σύστημα δύο τρίποδων χαμηλών τουρνικέ και ενός τύπου πόρτας, εγκατεστημένα σε συρόμενο μηχανισμό.
Το σύστημα τουρνικέ μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα επανέρχεται σε θέση λειτουργία με ηλεκτροκίνητο συρρόμενο μηχανισμό.
suromeno-sistima-tournike
Περίπτωση: Ανοιχτός χώρος
Υπηρεσία: Συρόμενο σύστημα τουρνικέ