Στοιχεία Επικοινωνίας

Μικροκυματική δέσμη περιμετρικής προστασίας

Σύστημα μικροκυματικών δεσμών περιμετρικής προστασίας. Ενδεικνυται ιδιαίτερα σε περιβάλλοντα υψηλής υγρασίας
όπου παρουσιάζει ελάχιστους ψευδοσυναγερμούς σε σχέση με αντίστοιχα συστήματα δεσμών υπερύθρων.
desmi-perimetrikis-prostasias
Περίπτωση: Ανοιχτός χώρος
Υπηρεσία: Δέσμη περιμετρικής προστασίας