Στοιχεία Επικοινωνίας

Αθήνα 27 Μαΐου 2017

Πρόσκληση του Διευθυντή της e-arion, σε κεντρικό δελτίο τηλεοπτικού καναλιού πανελλαδικής εμβέλειας για την παρουσίαση του τρόπου ανίχνευσης των ύποπτων δεμάτων με την χρήση ακτινοσκοπικών συσκευών ανίχνευσης (x-ray).

Ο κ. Δημήτρης Ταγκαλάκης εξηγεί σε σύντομο χρόνο τον τρόπο λειτουργίας των ακτινοσκοπικών συσκευών και τις προδιαγραφές που πρέπει να πληρούν (συχνή συντήρηση, έλεγχος επιχειρησιακής ετοιμότητας συσκευής / βάση προδιαγραφών κατασκευαστή ανά τακτικά διαστήματα και βαθμονόμηση – επαναρρύθμιση του συστήματος).

Επιπλέον αναφέρονται η συνήθης τεχνική ανίχνευσης της συνδεσμολογίας αυτοσχέδιων εκρηκτικών μηχανισμών, των διαδικασιών πιστοποίησης του προσωπικού που χειρίζεται το σύστημα ανίχνευσης, των επανελέγχων της ετοιμότητας του προσωπικού ανίχνευσης και των αυστηρών πολιτικών προληπτικών ελέγχων και επανεκπαιδεύσεων που τηρούνται διεθνώς.

Ευχαριστούμε τον τηλεοπτικό σταθμό Epsilon Tv για την ευγενική του πρόσκληση να ενημερώσουμε το τηλεοπτικό του κοινό για ένα ζήτημα υψίστης σημασίας για την προστασία περιουσίας και προσωπικού.
Δείτε ολόκληρη την εκπομπή εδώ: https://www.epsilontv.gr/live-news-weekend-27-05-2017/

Συνοπτική Παρουσίαση της Εταιρείας e-ARION:
H e-arion Α.Β.Ε.Ε έχοντας συμπληρώσει 25 χρόνια συνεχούς παρουσίας στο χώρο της ασφάλειας έχει καταφέρει να φέρει εις πέρας με απόλυτη επιτυχία έργα όχι μόνο κρίσιμης εθνικής σημασίας αλλά και ευρωπαϊκής εμβέλειας, όπως μεταξύ άλλων η προμήθεια και εγκατάσταση του Εξοπλισμού Επιτήρησης Συνόρων στον Έβρο και η προμήθεια και εγκατάσταση Radar Επιτήρησης στη Κάλυμνο, που την έχουν καθιερώσει σε μια από τις κορυφαίες ελληνικές εταιρείες στο χώρο της ασφάλειας.

Επιπλέον καθ’ όλο το διάστημα λειτουργίας της έχει αναπτύξει πολυετείς και αποτελεσματικές συνεργασίες με το μεγαλύτερο μέρος των Διοικήσεων των Λιμενικών Ταμείων και των Οργανισμών Λιμένων σε θέματα που αφορούν την Οργάνωση των Λειτουργιών των Λιμένων, την εκπόνηση Αξιολογήσεων και Σχεδίων Ασφαλείας Λιμενικών Εγκαταστάσεων και Λιμένων και της συμμόρφωσης με το Διεθνή Κώδικα για την Ασφάλεια των Πλοίων και των Λιμενικών Εγκαταστάσεων (I.S.P.S CODE), όπως αυτός ενσωματώθηκε στην Ευρωπαϊκή Νομοθεσία με τον Κανονισμό (ΕΚ) 725/2004 και στην Εθνική Νομοθεσία με τον Ν.3622/2007, όπως τροποποιήθηκε με το Άρθρο 12 του Ν.4150/2013 και ισχύει.

Επίσης βρίσκεται στις υψηλότερες θέσεις ελληνικών εταιριών που προμηθεύουν και συντηρούν Ακτινοσκοπικά Μηχανήματα Ανίχνευσης Ύποπτων Αντικειμένων σε δέματα και χειραποσκευές και Μαγνητικές πύλες ανίχνευσης ύποπτων αντικειμένων σε ρουχισμό και σωματικές κοιλότητες με αρκετές εγκαταστάσεις σε Πρεσβείες στην ελληνική επικράτεια, λιμάνια, δημόσιους οργανισμούς και εγκαταστάσεις σπουδαίων ιδιωτικών εταιριών.

Κύριος Στόχος των προσπαθειών μας είναι η πλήρης ικανοποίηση των πελατών μας σχεδιάζοντας και υλοποιώντας όλες εκείνες τις προτάσεις-λύσεις, που συνάδουν πλήρως με την υφιστάμενη νομοθεσία, με την υιοθέτηση καινοτόμων εφαρμογών με προοπτική επεκτασιμότητας σε χρονικό τόξο 5ετίας ή 10ετίας. Οι λύσεις αυτές προσφέρουν την δυνατότητα μελλοντικών επεκτάσεων χωρίς να απαιτείται κάθε φορά επανασχεδιασμός ή/και αντικατάσταση ήδη υφιστάμενου εξοπλισμού, εξοικονομώντας με τον τρόπο αυτό πολύτιμους ανθρώπινους και υλικούς πόρους και παράλληλα πλήρη επιχειρησιακή λειτουργικότητα.

Η ομάδα στελεχών της e-ARION αποτελεί ένα δυνατό κράμα παλαιών και νέων στελεχών με επιλεκτική εξειδίκευση και συνεχή εκπαίδευση σε θέματα ασφάλειας και τεχνολογικών λύσεων, που συμβάλλουν όχι μόνο στην αύξηση του επιπέδου ασφάλειας των εγκαταστάσεων αλλά και στην πλήρη εξυπηρέτηση κα ικανοποίηση των πελατών μας. Η ασφάλεια δεν αντιμετωπίζεται ως ανασταλτικός παράγοντας της εξυπηρέτησης και των λειτουργιών αλλά αποτελεί το βασικό στοιχείο της πλατφόρμας των εξειδικευμένων λύσεων που προσφέρουμε και υλοποιούμε Στόχος όλων μας είναι η οικοδόμηση ειλικρινών και μακροχρόνιων συνεργασιών που θα επιφέρουν τα βέλτιστα δυνατά αποτελέσματα για το κάθε πελάτη μας ξεχωριστά.

Προηγούμενο Άρθρo Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας στον Οργανισμό Λιμένος Βόλου
Επόμενο Άρθρo Εντυπωσιακή εν πλω άσκηση... από ψηλά