Στοιχεία Επικοινωνίας

Κινητή κάμερα επιτήρησης περιβάλλοντος χώρου

Κινητή κάμερα επιτήρησης περιβάλλοντος χώρου τύπου PTZ Bullet.
Η κάμερα κινείται κατ' εντολή του χειριστή ή με χρονοπρογραμματισμό περιπολιάς ή με την ανίχνευση κίνησης.
kiniti-kamera-epitirisis-2
Περίπτωση:Περιβάλλοντος χώρου
Υπηρεσία:Κινητή κάμερα επιτήρησης